Δεκ 23

«Ίδε οι Άνθρωποι -«Χριστιανοί!»…»

    Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Κατερέλος    «ΙΔΕ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ - ''ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ''!...» Πολλοί κηρύττουν τόν Χριστιανισμό, τόν διδάσκουν, τόν καπηλεύονται, τόν μελετοῦν, τόν ἐπικαλοῦνται, ἀλλά οἱ πράξεις τους, τά ἔργα τους καί τά φρονήματά τους εἶναι τελείως ξένα πρός αὐτόν. Καί ἐνῶ στήν οὐσία,  εἶναι πάρα πολύ καλοί καί ἄκρως ἐπιτυχημένοι ὑποκριτές, προβάλλονται ὅμως καί λέγονται Χριστιανοί. Ἐγωιστές, ἀτομιστές, συμφεροντολόγοι, ὑπηρέτες καί ὑπαλληλίσκοι σκοτεινῶν συμφερόντων, κλπ., ἀνθρωπάκια... Αἰχμάλωτοι στά πάθη τους, μέ μισθό τήν Διαβάστε Περισσότερα [...]
Δεκ 22

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΝ

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΝ Ο ΛΟΓΟΣ μας καὶ πάλι περὶ Μετανοίας...Η ζωὴ τοῦ ἀληθινοῦ Χριστιανοῦ εἶναι μία συνεχὴς Μετάνοια. ῾Ο πιστὸς εἶναι πάντοτε πεσμένος νοερὰ μπροστὰ στὸν θρόνο τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ συντριβὴ καὶ συναίσθησι τῆς ἁμαρτωλότητός του ψελλίζει τὸ τελωνικό: «῾Ο Θεός, ἱλάσθητί μοι ! ».Τὰ «ἔργα», ἡ «δρᾶσις», οἱ «καλὲς πράξεις» δὲν τὸν παρασύρουν στὴν ψευδαίσθησι καὶ τὴν αὐτοεπιβεβαίωσι, ὅτι «κέρδισε» μὲ αὐτὰ τὸν θεῖο Παράδεισο.Μπροστά του βρίσκεται συνεχῶς τὸ «σκότος» τῆς καρδιᾶς του, Διαβάστε Περισσότερα [...]
Δεκ 22

ΟΜΙΛΙΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Share Button
Δεκ 22

Π. ΜΩΗΣΗΣ

Share Button
Δεκ 22

Π. ΕΦΡΑΙΜ – ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Share Button