Ιαν 24

Ζήσαμε για τη σάρκα, ας ζήσουμε και για το πνεύμα…

Ζήσαμε για τη σάρκα, ας ζήσουμε και για το πνεύμα... Όπως ακριβώς δεν έχουν καμιά ωφέλεια οι γεωργοί που σπέρνουν το σπόρο στο δρόμο, έτσι ούτε κι εμείς έχο­με κανένα όφελος από το να μας ονομάζουν Χριστιανούς, αν τα έργα μας δεν είναι σύμφωνα με το όνομά μας. Και αν θέλετε να σάς παρουσιάσω αξιόπιστο μάρτυρα τον αδελφόθεο Ιάκωβο που λέγει, η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή (Ιακ. 2,17). Άρα λοιπόν παντού είναι ανα­γκαία και η εκτέλεση των έργων γιατί όταν απουσιά­ζουν αυτά, δεν μπορεί να μας ωφελήσει η ονομασία του Χριστιανού. Και μη απορήσεις. Διαβάστε Περισσότερα [...]
Ιαν 24

M. Aντώνιος, ο δάσκαλος της ασκητικής ελευθερίας

M. Aντώνιος, ο δάσκαλος της ασκητικής ελευθερίας 17 Ιανουαρίου 2014 Είναι στιγμές που ο λόγος μοιάζει φτωχός και απέριττος, αδαήμων και ανακόλουθος. Είναι στιγμές που όσο και αν αντιστέκεσαι στην αγερωχία και στην φιλαυτία σου, αναγνωρίζεις έστω και πρόσκαιρα, την αδυναμία σου να καταπιαστείς με θέματα δύσκολα, με θέματα θεολογικά και αγιολογικά, μέσα από τα οποία αναδύεται το περίσσευμα της αγαπητικής κένωσης των αγίων και εξαίρεται η ευθύπορη και άδολη θυσιαστική τους διακονία. Έτσι αισθάνομαι την ώρα αυτή, τώρα που ξεκίνησα να γράφω για Διαβάστε Περισσότερα [...]
Ιαν 24

Ο Θεός επισκέπτεται την ψυχή, άλλοτε σαν «πνοή αύρας λεπτής» κι άλλοτε σαν «συσσεισμός».

Ο Θεός επισκέπτεται την ψυχή, άλλοτε σαν «πνοή αύρας λεπτής» κι άλλοτε σαν «συσσεισμός». «Έλεγεν πάλιν ο Αββάς Ησαΐας, ότι εάν θέλη ο Θεός ψυχήν ελεήσαι, αυτή δε αφηνιάζει και ουκ ανέχεται, αλλά το θέλημα αυτής ποιεί, συγχωρεί αυτήν παθείν άπερ ου θέλει, ίνα ούτως αυτόν επιζητήση». Ο γέροντας ασκητής προσπαθεί ν’ απαντήσει με τη διακριτική σοφία του στις εσωτερικές ανησυχίες και τους προβληματισμούς μας: Πόσο ανεξιχνίαστες είναι οι παρεμβάσεις του Θεού στην ανθρώπινη πορεία! Πόσο παράξενοι, πόσο αλλιώτικοι είναι οι δρόμοι των ανθρώπων Διαβάστε Περισσότερα [...]
Ιαν 24

Προφητεία Αγίου Νείλου του Μυροβλύτη, ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΧΑΤΑ

Προφητεία Αγίου Νείλου του Μυροβλύτη, ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΧΑΤΑ Οι άνθρωποι εκείνοι που θα περπατούν εις τα μέσα του ογδόου αιώνος (7.500 από κτίσεως κόσμου) θα συγκαταβαίνουν εις την φθοράν της πορνείας, τότε θέλει γίνη ταραχή μεγάλη να φιλονικούν ακαταπαύστως, και δεν θέλουν εύρη ούτε την αρχήν ούτε το τέλος. Ύστερον θέλει γίνη η ογδόη Σύνοδος..., και τότε θα ειρηνεύσουν ολίγον καιρόν οι άνθρωποι, και πάλιν θέλουν να μετατρέψουν την γνώμην τους εις το πονηρόν, εις την απώλειαν, και να μη γνωρίζουν τι εστι το στέφανον του γάμου, μόνον θα έχουν μίαν απώλειαν Διαβάστε Περισσότερα [...]
Ιαν 24

« Ἡ δωρεά τῆς χάριτος »

« Ἡ δωρεά τῆς χάριτος » Κύριε δῶσε μας τό Ἅγιο Πνεῦμα. Μέ Αὐτό θά σέ δοξολογοῦμε μέρα καί νύχτα, διότι ἡ σάρκα μας εἶναι ἀδύναμη, ἐνῶ τό Πνεῦμα Σου εἶναι ζωντανό καί δίνει στήν ψυχή τή δύναμη νά σέ ὑπηρετεῖ μέ προθυμία. Στερεώνει τό πνεῦμα μας πάνω στήν ἀγάπη Σου, τό κάνει νά βρίσκει σέ Σένα τήν εἰρήνη καί τήν τέλεια ἀνάπαυσή του. Τό Ἅγιο Πνεῦμα μοιάζει μέ μία μητέρα γεμάτη τρυφερότητα. Ὅπως μιά μητέρα ἀγαπᾶ τό παιδί της καί τό προστατεύει, μᾶς συγχωρεῖ, μᾶς θεραπεύει, μᾶς στερεώνει, μᾶς εὐφραίνει. Σοῦ ὀφείλουμε χάρη, Κύριε, πού Διαβάστε Περισσότερα [...]