Ιαν 10

Θρησκευτικές προπαγάνδες στόν ὑπόδουλο Ἑλληνισμό.π. Γεώργιου Μεταλληνοῦ Ὁμότιμου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

  Ἡ Ὀρθόδοξη Ἀνατολὴ μένοντας πιστή, παρὰ τὶς ἱστορικὲς περιπέτειές της (ἀραβοκρατία, λατινοκρατία, τουρκοκρατία) στὴν ἀρχαία ἐκκλησιαστικὴ παράδοση, ἔγινε μετὰ τὸ σχίσμα ὁ κύριος κατακτητικὸς στόχος τῆς Δύσεως, καὶ κυρίως τῆς Παλαιᾶς Ρώμης. Ἡ ὑποταγὴ τῆς Ἀνατολῆς, κυρίως μετὰ τὸ σχίσμα, ἐντάχθηκε στὶς βασικὲς προτεραιότητες τοῦ Παπισμοῦ γιὰ τὴν πνευματικὴ ἀφομοίωση τοῦ τμήματος ἐκείνου τῆς Χριστιανοσύνης, ποὺ μὲ τὸν τρόπο ὑπάρξεώς του ἀναιροῦσε (καὶ ἀναιρεῖ), τὴ δυτικὴ ἀλλοτρίωση. Στὴν ἀσυγκράτητη παπικὴ Διαβάστε Περισσότερα [...]
Ιαν 10

Μόνιµον πρόβληµα ο χαρακτηρισµός των Δυτικών «Εκκλησιών»οῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου ∆. Μεταλληνοῦ

Posted by Φαίη στο Ιουλίου 9, 2016 Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου ∆. Μεταλληνοῦ 1. Ἡ «καθ’ ἡµᾶς Ἀνατολή» Ὁ ὅρος «Ἀνατολὴ» ὄχι τόσο στὴν γεωγραφική, ὅσο κυρίως στὴν πνευµατικὴ διάστασή του, ἔλαβε σάρκα καὶ ὀστὰ σ’ ἀντιπαράθεση πρὸς τὸν ὅρο «∆ύση», ὅταν καὶ αὐτός, ξεπερνώντας τὴν γεωγραφική του σηµασία, προσέλαβε πνευµατικὸ περιεχόµενο. Ἀνατολὴ σηµαίνει µετὰ τὸ σχίσµα τὸ γεωγραφικὸ καὶ πνευµατικὸ χῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς πατερικῆς δηλαδὴ παραδόσεως, ἐνῶ ∆ύση τὸ γεωγραφικὸ καὶ πνευµατικὸ χῶρο τῆς ἀλλοτριωµένης Χριστιανοσύνης, Διαβάστε Περισσότερα [...]
Ιαν 10

«Κοχλάζει ένα ηφαίστειο». Ο π. Γ. Μεταλληνός για τους παλαιοημερολογίτες τον Οικουμενισμό και την αποτείχιση.

. Posted by Φαίη στο Δεκέμβριος 16, 2015 Ο π. Γεώργιος Μεταλληνός, δείχνει να αντιλαμβάνεται ότι αφενός είναι θέμα χρόνου η καθαίρεση του από τους; Οικουμενιστές, (λέει :»θα με καθαιρέσουν, μικρό το κακό, … Χρυσόστομος καθαιρέθει … περιμένουμε την καθαίρεση» ) Παρατηρεί ότι απομονώνουν τους αντιοικουμενιστές για να τους εκτοπίζουν έναν έναν και επισημαίνει την λύση της μαζικής αποτείχισης που είναι το μόνο που φοβάται το Πατριαρχείο (επί λέξη λέει: «μπορεί να δεις έξαφνα 5000 κληρικούς να πάψουν το μνημόσυνο του Πατριάρχου και του Αρχιεπισκόπου, …, εκεί Διαβάστε Περισσότερα [...]
Ιαν 10

Ο π. Γεώργιος Μεταλληνός για μασόνους στο χώρο της εκπαιδεύσεως και την πολεμική κατά του μαθήματος των Θρησκευτικών

  Ἐμεῖς δέν ἀνήκουμε στήν Δύση... Ἀνήκουμε στήν καθ' ἡμᾶς Ἀνατολή καί εἴμαστε πρωτότοκοι ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς ἀνάμεσα στούς Ὀρθοδόξους ὁμοπίστους μας. Τό σύνδρομο, πού μᾶς ἔχει κυριεύσει ἤδη ἀπό τήν δημιουργία τοῦ νεωτέρου Ἑλληνικοῦ Κράτους, ἀπό τό 1830 καί ἑξῆς, καί κυρίως στούς διανοουμένους καί τούς πολιτικούς, εἶναι τό Κοραϊκό Εὐρωπαϊκό σύνδρομο. ΜΕΡΟΣ Α’ Συνέντευξη στόν Διονύση Μακρῆ Οἱ περισσότεροι ἐπιδιώκουν καί θέλουν τόν παπά νά κινεῖται στό περιθώριο τῆς καθημερινότητας. Τόν θέλουν νά ἀναλίσκεται μόνο περί τῶν Διαβάστε Περισσότερα [...]