Αυγ 19

Κάλλιστος Γουέαρ, Επίσκοπος Διοκλείας Ο Ορθόδοξος Δρόμος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Ο ΘΕΟΣ ΩΣ ΤΡΙΑΣ Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς αγία, δόξα σοι. (Προσευχή του Αγ. Ιωαννικίου) Άναρχε άκτιστε Τριάς, αμέριστε Μονάς, η τρία ούσα και εν Πατήρ, Υιός και Πνεύμα, εις ο Θεός, προσδέχου τον ύμνον, εκ των πηλίνων γλωσσών, ως εκ στομάτων φλογερών. (Από το Τριώδιο)   Ο ΘΕΟΣ ΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΓΑΠΗ «Πιστεύω εις ένα Θεόν»: έτσι βεβαιώνουμε στην αρχή του «Πιστεύω». Αλλ' αμέσως μετά συνεχίζουμε για να πούμε πολύ περισσότερ' απ' αυτό. Πιστεύω, συνεχίζουμε, σ' ένα Θεό που είναι ταυτόχρονα Διαβάστε Περισσότερα [...]
Αυγ 19

Η Προσευχή του Ιησούπ Καλλίστου Γουέαρ

π Καλλίστου Γουέαρ «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Ας εξετάσουμε τι έχει να μας πει αυτή η προσευχή για την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού και για τη θεραπεία μας απ' αυτόν και μέσα σ' αυτόν. Υπάρχουν στην Προσευχή του Ιησού δύο «πόλοι» ή δύο ακραία σημεία. «Κύριε...Υιέ του Θεού»· η Προσευχή μιλάει πρώτα για τη δόξα του Θεού, διακηρύσσοντας τον Ιησού σαν Κύριο όλης της δημιουργίας και σαν τον αιώνιο Υιό. Έπειτα στο κλείσιμό της η Προσευχή στρέφεται στην καταστασή μας ως αμαρτωλών -αμαρτωλών εξ αιτίας της πτώσης, αμαρτωλών Διαβάστε Περισσότερα [...]
Αυγ 19

Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος Ware Το νόημα της Νηστείας

Ποια είναι η έννοια της λέξης «νηστεία»; Εδώ χρειάζεται απόλυτη προ­σοχή έτσι ώστε να διατηρηθεί μια κανονική ισορροπία μεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού. Στο εξωτερικό επίπεδο η νηστεία περιέχει φυσική αποχή από φαγητά και ποτά και χωρίς τέτοιαν εξωτε­ρική αποχή δεν μπορεί να τηρηθεί μια ολοκληρωμένη και αληθινή νηστεία: Όμως οι κανονισμοί για το φαγητό και το ποτό δεν πρέπει ποτέ να αντιμετωπίζονται ως αυτοσκοπός γιατί η ασκητική νηστεία έχει πάντα έναν εσωτερικό και αφανή σκοπό. Ο άνθρωπος είναι μια ενότητα σώματος και ψυχής, Διαβάστε Περισσότερα [...]
Αυγ 19

Ο ΘΕΟΣ ΩΣ ΤΡΙΑΣ Κάλλιστος Γουέαρ, Ἐπίσκοπος Διοκλείας

Κάλλιστος Γουέαρ, Ἐπίσκοπος Διοκλείας Ἡ ἐλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, Τριὰς ἁγία, δόξα σοι. (Προσευχὴ τοῦ ἁγ. Ἰωαννικίου) Ἄναρχε ἄκτιστε Τριάς, ἀμέριστε Μονάς, ἡ τρία οὖσα καὶ ἕν Πατήρ, Υἱὸς καὶ Πνεῦμα, εἷς ὁ Θεός, προσδέχου τὸν ὕμνον, ἐκ τῶν πηλίνων γλωσσῶν, ὡς ἐκ στομάτων φλογερῶν. (Ἀπὸ τὸ Τριώδιο) Ο ΘΕΟΣ ΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΓΑΠΗ  «Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν»: ἔτσι βεβαιώνουμε στὴν ἀρχὴ τοῦ «Πιστεύω». Ἀλλ’ ἀμέσως μετὰ συνεχίζουμε γιὰ νὰ ποῦμε πολὺ περισσότερ’ ἀπ’ αὐτό. Πιστεύω, συνεχίζουμε, Διαβάστε Περισσότερα [...]
Αυγ 19

Παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη τα βιβλία του Μητροπολίτη Διοκλείας

Φωτογραφίες: Θωμάς Αναστασιάδης Με ιδιαίτερη επιτυχία παρουσιάστηκαν χθες το βράδυ στο Αριστοτέλειο θέατρο, στη Θεσσαλονίκη, τα βιβλία του Μητροπολίτη Διοκλείας Καλλίστου Γουέαρ, που κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Εν Πλω. Το έργο του Σεβασμιώτατου παρουσιάστηκε από τον π. Βασίλειο Καλλιακμάνη, καθηγητή ηθικής στη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ, τον Χρυσόστομο Σταμούλη, καθηγητή δογματικής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ και τη Νίκη Τσιρώνη, βυζαντινολόγο στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Πρόεδρο της Πολιτιστικής Εταιρείας Αίνος. Ο Σεβασμιώτατος, Διαβάστε Περισσότερα [...]