Οκτ 21

Π. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΕΣΣΕΧ

Share Button
Οκτ 21

Π. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΕΣΣΕΧ

Share Button
Οκτ 21

Π. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΕΣΣΕΧ

Share Button
Οκτ 21

Π. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΧ

Share Button
Οκτ 15

Π. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΕΣΣΕΧ

elder-sophrony

ceb3-cf83cf89cf86cf81cf8ccebdceb9cebfcf82

Share Button