Μαρ 30

Τις ώρες της σιωπής τελεσιουργούνται τα μεγάλα θαύματα

  Κουραστήκαμε από την ακατάσχετη πολυλογία, προχειρολογία και φθηνολογία. Το κόστος τους είναι βαρύ, αλλοιώνουν την ουσία, τα πρώτα, τα σημαντικά, τα καίρια και ιερά... Η ομορφιά της σιωπής και τα μεγάλα θαύματα Η ομορφιά της σιωπής και η συντροφιά των αγίων και των μυστηρίων. Κουραστήκαμε από την ακατάσχετη πολυλογία, προχειρολογία και φθηνολογία. Το κόστος τους είναι βαρύ, αλλοιώνουν την ουσία, τα πρώτα, τα σημαντικά, τα καίρια και ιερά… Τις ώρες της σιωπής τελεσιουργούνται τα μεγάλα θαύματα! Η ομορφιά της σιωπής Η σιωπή συντροφεύει Διαβάστε Περισσότερα [...]
Μαρ 30

Τι συμβαίνει στη ψυχή που γνήσια μετανοεί; «Κύριε, δεν έχω φόβο Θεού!»

Τι συμβαίνει στη ψυχή που γνήσια μετανοεί; Τι συμβαίνει στη ψυχή που γνήσια μετανοεί; – Έτσι λοιπόν μετανοούσε έναν ολόκληρο χρόνο κι αυτά έλεγε με δάκρυα ικετευτικά, ολόθερμα και ολόψυχα, λιώνοντας και τσακίζοντας σώμα και ψυχή με νηστεία και αγρυπνία και άλλες κακουχίες. Όποιος πέφτει στην αμαρτία για δεύτερη φορά, με την ελπίδα της κατοπινής μετάνοιας, αυτός πορεύεται με πανουργία ενώπιον του Θεού. Τον άνθρωπο αυτόν τον βρίσκει απροσδόκητα ο θάνατος. Κι έτσι δεν φτάνει στον καιρό πού, σύμφωνα με την ελπίδα του, θα μετανοούσε. Ένας αδελφός Διαβάστε Περισσότερα [...]
Μαρ 30

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΣΑΑΚ ΤΟΝ ΣΥΡΟ

  «῾Η προ­σευ­χή» κα­τά τόν Εὐ­ά­γρι­ο Πο­ντι­κό «εἶ­ναι ἡ συ­νο­μι­λί­α τοῦ νοῦ μέ τόν Θεό. Γιά τόν ᾽Ι­σα­άκ τόν Σύ­ρο ἡ συ­νο­μι­λί­α τοῦ νοῦ μέ τόν Θεό εἶ­ναι ἡ ση­μα­ντι­κό­τε­ρη πνευ­μα­τι­κή δρα­στη­ρι­ό­τη­τα ἑ­νός χρι­στι­α­νοῦ καί δέν μπο­ρεῖ νά συ­γκρι­θεῖ μέ ὁ­ποι­α­δή­πο­τε ἄλ­λη προ­σπά­θει­α: «῞Ο­πως ἀ­κρι­βῶς τί­πο­τα δέν μοι­ά­ζει μέ τόν Θεό, ἔ­τσι δέν ὑ­πάρ­χει ἐρ­γα­σί­α πού νά μοι­ά­ζει μέ τή συ­νο­μι­λί­α μέ τόν Θεό. Μέ τόν ὅ­ρο προ­σευ­χή, ὁ ὁ ἅ­γι­ος ᾽Ι­σα­άκ ἀ­ντι­λαμ­βά­νε­ται Διαβάστε Περισσότερα [...]
Μαρ 30

Η Τέχνη της Νοεράς Προσευχής / Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος

 

Η Τέχνη της Νοεράς Προσευχής / Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος

Share Button