Οκτ 03

Οι σκέψεις του Θεού έχουν την ίδια δύναμη με τα λόγια Του! (Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ταύτην εποίησε την αρχήν τωνσημείων ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας.» (Ιωάν. 2,11) Ο Θεός μας είναι παντοδύναμος! Η δύναμή Του είναι απερίγραπτη και χωρίς όρια. Εκείνος δημιούργησε όλα τα κτίσματα διά του Λόγου Του: Τω λόγω του Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν (Ψαλμοί 32,6). Διά του λόγου Του δημιούργησε το σώμα του ανθρώπου. Διά του Λόγου Του το άψυχο χώμα μετασχηματίστηκε σε σώματα ανθρώπων, σε ζώα και σε φυτά. Διά του λόγου του Θεού το τρεχούμενο νερό μετασχηματίζεται σε ατμό και ο ατμός σε πάγο και χιόνι. Διά του λόγου του Θεού το νερό στο αμπέλι μετατρέπεται Διαβάστε Περισσότερα [...]
Οκτ 03

Με τον Τίμιο Σταυρό Σου, φώτισέ μας!(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς)

  Σώσον, Κύριε, τον λαόν Σου! Σώσε μας, Κύριε. Με τον Τίμιο Σταυρό Σου, φώτισέ μας! Με τον Σταυρό οδήγησέ μας! Ο Σταυρός είναι ισχύς και σημείο φοβερό! Ο Σταυρός είναι η σωτηρία! * Σώσε, Κύριε, τους έχοντες αρχήν και εξουσίαν. Είθε ο Πανάγιος Σταυρός να τους προφυλάσσει από το ολέθριο σκότος! Ο Σταυρός είναι ισχύς και σημείο φοβερό· ο Σταυρός είναι η σωτηρία! * Σώσε, Κύριε, όλους τους ανθρώπους οι οποίοι προσεύχονται σ’ Εσένα. Βοήθησέ τους να ξεπεράσουν ταχέως κάθε δυσχέρεια, διά του Σου Σταυρού! Ο Σταυρός είναι ισχύς και σημείο φοβερό· ο Διαβάστε Περισσότερα [...]
Οκτ 03

Το «Μέγα Όνομα» (Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς)

  Σύντομη λέξη, με ευρύ νόημα! Μικρή λέξη, με θαυμαστή δύναμη Εμείς, οι Χριστιανοί, όταν βλέπουμε την καρποφορία της δουλεμένης γης, την ομορφιά της φύσης, την ώρα που ντύνεται με την πράσινη φορεσιά της, τα αστέρια ψηλά στον ουρανό τη νύχτα, τον ήλιο, το πρωί, την ομορφιά του ανθρώπινου σώματος, κοιτάζουμε ο ένας τον άλλο και με αγάπη προφέρουμε τη λέξη: Θεός. Γνωρίζω πως υπάρχουν και πολλοί που δεν το μνημονεύουν. Γνωρίζω πως πολλοί δεν χαίρονται, όταν αναφέρεται αυτό το όνομα. Γνωρίζω, πως πολλοί ασχημονούν και το βεβηλώνουν. Αυτό δεν με εκπλήσσει. Διαβάστε Περισσότερα [...]
Οκτ 03

Μηνύματα από τη Σερβική Ορθοδοξία εις την Ελληνική Ορθοδοξία.(Άγιος Νικόλαος Αχρίδος 1956)

Προσβάλαμε τον Παντοδύναμο Θεό, και τιμωρηθήκαμε, για να εξαγνισθούμε. Εμολύναμε τις ψυχές μας με κάθε είδους αμαρτία και ξεπλυθήκαμε με αίμα και με δάκρυα. Ποδοπατήσαμε κάθε τι που ήταν ιερό για τους προγόνους μας και γι’ αυτό στη συνέχεια ποδοπατηθήκαμε εμείς οι ίδιοι. Δημιουργήσαμε σχολεία χωρίς πίστη στον Θεόν. (Δημιουργήσαμε μαθητάς βλασφήμους και στρατόπεδα βλασφήμων στρατιωτών, δια να υπερασπισθούν την πατρίδα μόνοι τους χωρίς ΕΚΕΙΝΟΝ που δίδαξε και είπε. «χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν» (Ιωάν. 15….) Δημιουργήσαμε πολιτική χωρίς Διαβάστε Περισσότερα [...]
Οκτ 03

Για τις ανατρεπτικές αξίες της Βασιλείας του Θεού.(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς)

«Πολλοί δε έσονται πρώτοι έσχατοι και έσχατοι πρώτοι» Πόσο Πάνσοφος Εκείνος που πρόφερε αυτά τα λόγια! Δεν είπε πως όλοι οι πρώτοι θα γίνουν τελευταίοι και όλοι οι τελευταίοι θα γίνουν πρώτοι, αλλά είπε πολλοί. Στο Ευαγγέλιο δεν υπάρχει ούτε ένα λάθος και πουθενά ούτε μία έστω υπερβολή. Γιατί ο Κύριος έβαλε περιορισμό και δεν είπε «όλοι», αλλά «πολλοί»; Η εμπειρία μας διδάσκει ότι κάποιοι, απ’ αυτούς που τιμήθηκαν ως πρώτοι επί της γης, παρέμειναν πρώτοι στην τιμή κοντά στο Θεό. Υπήρξαν βασιλείς που ευαρέστησαν το Θεό στους θρόνους τους επί Διαβάστε Περισσότερα [...]