Οκτ 15

Π. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΧ

sofronios 6

Share Button
Οκτ 15

Π. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΧ

sofronios 5

Share Button
Οκτ 15

Π. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΕΣΣΕΧ

Share Button
Οκτ 15

Π. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΕΣΣΕΧ

Share Button
Οκτ 04

Η ΑΝΕΣΤΡΑΜΕΝΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ

Η ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ        «Στην δομή του κόσμου παρατηρείται ιεραρχική τάξη, διαίρεση σε ανώτερο και κατώτερο: η πυραμίδα του είναι. Όμως στο ανθρώπινο π...νεύμα βρίσκουμε την ιδέα της ισότητας, ως έμμονη απαίτηση των μύχιων της συνειδήσεώς μας.        Μερικοί παρατηρούν τον ψυχο–φυσικό κόσμο από τη μία, και το εμπειρικώς δεδομένο πνευματικό είναι της ανθρωπότητας από την άλλη· και στο ένα και στο άλλο, διαπιστώνουν μια πυραμίδα ανισότητας και καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η ανισότητα είναι οντολογικά αναπόφευκτη στην κοσμική Διαβάστε Περισσότερα [...]