Νοέ 28

Τρία Ουράνια Χαρίσματα συνοδεύουν ένα τέτοιο άνθρωπο… Από Newsroom

Ουράνια Χαρίσματα: Ευλογημένος είναι εκείνος ο άνθρωπος που δεν θέλει να κάνει το δάσκαλο ούτε τον αρχηγό. Τρία ουράνια χαρίσματα συνοδεύουν ένα τέτοιο άνθρωπο: το πρώτο ονομάζεται ειρήνη, το δεύτερο ονομάζεται σοφία, και το τρίτο ονομάζεται ευδοξία. Ο Κύριος είπε στους μαθητές Του: «Μηδέ κληθήσετε καθηγηταί εις γαρ υμών έστιν ο καθηγητής, ο Χριστός» (Ματθ. 23, 10). Εσείς που ανελλιπώς μελετάτε την Αγία Γραφή ίσως θα βρεθείτε σε αμηχανία, προκειμένου να φέρετε σε συμφωνία την παραπάνω σαφή εντολή με την επόμενη: «Πηγαίνετε να κηρύξετε και να διδάξετε Διαβάστε Περισσότερα [...]
Οκτ 03

Οι σκέψεις του Θεού έχουν την ίδια δύναμη με τα λόγια Του! (Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς,

«Ταύτην εποίησε την αρχήν τωνσημείων ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας.» (Ιωάν. 2,11) Ο Θεός μας είναι παντοδύναμος! Η δύναμή Του είναι απερίγραπτη και χωρίς όρια. Εκείνος δημιούργησε όλα τα κτίσματα διά του Λόγου Του: Τω λόγω του Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν (Ψαλμοί 32,6). Διά του λόγου Του δημιούργησε το σώμα του ανθρώπου. Διά του Λόγου Του το άψυχο χώμα μετασχηματίστηκε σε σώματα ανθρώπων, σε ζώα και σε φυτά. Διά του λόγου του Θεού το τρεχούμενο νερό μετασχηματίζεται σε ατμό και ο ατμός σε πάγο και χιόνι. Διά του λόγου του Θεού το νερό στο αμπέλι μετατρέπεται Διαβάστε Περισσότερα [...]
Οκτ 03

Με τον Τίμιο Σταυρό Σου, φώτισέ μας!(Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς)

  Σώσον, Κύριε, τον λαόν Σου! Σώσε μας, Κύριε. Με τον Τίμιο Σταυρό Σου, φώτισέ μας! Με τον Σταυρό οδήγησέ μας! Ο Σταυρός είναι ισχύς και σημείο φοβερό! Ο Σταυρός είναι η σωτηρία! * Σώσε, Κύριε, τους έχοντες αρχήν και εξουσίαν. Είθε ο Πανάγιος Σταυρός να τους προφυλάσσει από το ολέθριο σκότος! Ο Σταυρός είναι ισχύς και σημείο φοβερό· ο Σταυρός είναι η σωτηρία! * Σώσε, Κύριε, όλους τους ανθρώπους οι οποίοι προσεύχονται σ’ Εσένα. Βοήθησέ τους να ξεπεράσουν ταχέως κάθε δυσχέρεια, διά του Σου Σταυρού! Ο Σταυρός είναι ισχύς και σημείο φοβερό· ο Διαβάστε Περισσότερα [...]
Οκτ 03

Το «Μέγα Όνομα» (Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς)

  Σύντομη λέξη, με ευρύ νόημα! Μικρή λέξη, με θαυμαστή δύναμη Εμείς, οι Χριστιανοί, όταν βλέπουμε την καρποφορία της δουλεμένης γης, την ομορφιά της φύσης, την ώρα που ντύνεται με την πράσινη φορεσιά της, τα αστέρια ψηλά στον ουρανό τη νύχτα, τον ήλιο, το πρωί, την ομορφιά του ανθρώπινου σώματος, κοιτάζουμε ο ένας τον άλλο και με αγάπη προφέρουμε τη λέξη: Θεός. Γνωρίζω πως υπάρχουν και πολλοί που δεν το μνημονεύουν. Γνωρίζω πως πολλοί δεν χαίρονται, όταν αναφέρεται αυτό το όνομα. Γνωρίζω, πως πολλοί ασχημονούν και το βεβηλώνουν. Αυτό δεν με εκπλήσσει. Διαβάστε Περισσότερα [...]
Οκτ 03

Μηνύματα από τη Σερβική Ορθοδοξία εις την Ελληνική Ορθοδοξία.(Άγιος Νικόλαος Αχρίδος 1956)

Προσβάλαμε τον Παντοδύναμο Θεό, και τιμωρηθήκαμε, για να εξαγνισθούμε. Εμολύναμε τις ψυχές μας με κάθε είδους αμαρτία και ξεπλυθήκαμε με αίμα και με δάκρυα. Ποδοπατήσαμε κάθε τι που ήταν ιερό για τους προγόνους μας και γι’ αυτό στη συνέχεια ποδοπατηθήκαμε εμείς οι ίδιοι. Δημιουργήσαμε σχολεία χωρίς πίστη στον Θεόν. (Δημιουργήσαμε μαθητάς βλασφήμους και στρατόπεδα βλασφήμων στρατιωτών, δια να υπερασπισθούν την πατρίδα μόνοι τους χωρίς ΕΚΕΙΝΟΝ που δίδαξε και είπε. «χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν» (Ιωάν. 15….) Δημιουργήσαμε πολιτική χωρίς Διαβάστε Περισσότερα [...]