Δεκ 16

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ ΠΟΥ ΕΣΩΣΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ.

— anaxoriti Ό επίσκοπος Κύρου Θεοδώρητος, ό όποιος έζησε τον Ε μ.Χ. αιώνα, διηγείται πώς μια φορά τον επισκέφθηκε ένας μοναχός, πού ερχόταν από πολύ μακριά. Τον έβαλε να ξεκουρασθή και να φάγη. Όταν έτρωγε ό μοναχός, παρατήρησε ότι χρησιμοποιούσε μόνο το αριστερό του χέρι και ότι το δεξί του ήταν τυλιγμένο με ένα παλιόρασο. Ό επίσκοπος τον ρώτησε, όχι από περιέργεια άλλα από ενδιαφέρον, γιατί είναι τυλιγμένο το χέρι του και μάλιστα με ένα παλιόρασο τριμμένο, ενώ εφαίνετο από την όλη του ενδυμασία ότι δεν ήταν μοναχός ρακένδυτος. Μάλιστα, θέλησε να το Διαβάστε Περισσότερα [...]
Δεκ 16

Μοναχισμός – Η οδός της ουσιαστικής εμπειρίας

Ποιος μπορεί να είναι μοναχός; Τι συμβαίνει την στιγμή στην οποία δέχεσαι την κλήσι για την μοναχική ζωή; Η παραμονή πλέον στον κόσμο δεν είναι απαραίτητη και γι' αυτό πηγαίνεις στο μοναστήρι να κάνης κάτι καλλίτερο για τους άλλους; Άραγε, μπορείς να γίνης μοναχός και στον κόσμο; Μου φαίνεται ότι ο κόσμος δεν σου δίνει αυτή την δυνατότητα... Θ' αρχίσω να σας ειπώ ότι δεν είναι η πρόσκλησις του Θεού που σε χωρίζει από τον κόσμο. Εάν εγώ ευρίσκω τον προορισμό μου, εάν ακούω την κλήσι του Θεού, όποια και να είναι αυτή, θα είναι καλή και για μένα και για Διαβάστε Περισσότερα [...]
Δεκ 16

Μαθητές και οπαδοί

  Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου Ο Χριστός, όταν άρχισε επισήμως το έργο Του, προσεκάλεσε τους πρώτους μαθητές και σχημάτισε την αποστολική Του ομάδα, γιατί πρώτα έπρεπε να μάθουν στην πράξη την νέα ζωή που έφερε στον κόσμο και έπειτα να την διδάξουν στους ανθρώπους, σε όλα τα έθνη.  Τούς ονόμασε δε μαθητές και έτσι τιτλοφορούνται από τον Χριστό και τους Ευαγγελιστές. Ο ίδιος ο Χριστός είπε: «Ουκ έστι μαθητής υπέρ τον διδάσκαλον» (Ματθ. ι' 24). Είναι γεμάτο το Ευαγγέλιο με αυτήν την προσηγορία, όπως: «προσήλθον αυτώ οι μαθηταί Διαβάστε Περισσότερα [...]
Δεκ 16

Ἡ ἐχθρική ἀντιμετώπιση τοῦ μοναχισμοῦ

  Γράφει ὁ Ἱερομόναχος  Σάββας Ἁγιορείτης Κατά τόν 19ο αἰῶνα τό νεοσύστατο Ἑλληνικό κράτος, ὑποτασσόμενο στά δυτικά  ἀλλοτριωμένα καί ἀλλοτριωτικά πρότυπα τοῦ Διαφωτισμοῦ καί τῆς Γαλλικῆς  ἐπανάστασης, ἐπεδίωξε νά ἐξευρωπαϊστεῖ μέ σκοπό τήν δῆθεν πρόοδο καί τόν ἐκσυγχρονισμό του. Αὐτή ἡ τακτική βέβαια ἐπηρέασε καταλυτικά τήν πορεία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί εἰδικότερα τοῦ μοναχισμοῦ. «Ὁ κρατικός  ἐκδυτικισμός πού ἐπιδιώχθηκε, ὅπως ἔχει ὑπογραμμιστεῖ, δέν θά μποροῦσε  νά ἐπιτευχθεῖ σε καμμία περίπτωση χωρίς ἐπιβολή Διαβάστε Περισσότερα [...]
Δεκ 16

Γρηγόριος Παλαμάς: Ο Θεολόγος του Ησυχασμού

     ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ Ο Θεολόγος του Ησυχασμού JeanMeyendorff Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ  ΚΑΙΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΥΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗαπό την πρωτότυπη γαλλική έκδοση ΕΛ. ΜΑΪΝΑΣ Εκδόσεις «ΑΚΡΙΤΑΣ»     Οι γονείς του Παλαμά, που καταγόντουσαν από τη Μικρά Ασία, εγκαταλείψανε μπροστά στην τουρκική εισβολή την πατρίδα τους και φθάσανε στην Κωνσταντινούπολη. Ο νεα­ρός Γρηγόριος γεννήθηκε στα 1296 και εκπαιδεύθηκε στην αυλή του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Β' του Παλαιολόγου. Ο Ανδρόνικος, φίλος συγγραφέων και σοφών, διανοούμε­νος ο ίδιος, αλλά μέτριος Διαβάστε Περισσότερα [...]