Σεπ 08

Η εξομολόγηση είναι απόρρητη για τον Πνευματικό αλλά και τον εξομολογούμενο…

  Κάποιοι δυσκολεύονται να προσέλθουν στο πανίερο Μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως με την σκέψη ότι υπάρχει πιθανότητα ο Πνευματικός να κοινοποιήσει την εξομολόγησή τους. Αυτό βεβαίως είναι ένα ακόμη δαιμονικό τέχνασμα που σκοπό έχει να τους κρατήσει μακρυά από το Μυστήριο και τη λύτρωση που παρέχει. «Τό Μυστήριο είναι «απόρρητο». Δεν έχει δικαίωμα ούτε ο Πνευματικός να ανακοινώσει τίποτε απ’ όσα άκουσε στην Εξομολόγηση, ούτε άλλος κανείς να ζητήση ή ν’ απαιτήση πληροφορίες»33. Τό απόρρητο της Εξομολογήσεως, αναγνωρίζεται και από τον Διαβάστε Περισσότερα [...]
Σεπ 08

Nά ἑνοποιοῦμε τά πάντα γύρω μας ἐν Χριστῷ, μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας μας † Τοῦ πατρός Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου

Ἑορτάζοντας τή σημερινή ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου θά μποροῦσε κάποιος νά ἀναρωτηθεῖ τί νόημα ἔχει αὐτό τό γεγονός γιά ἐμᾶς, πέρα ἀπό τήν ἱστορική του διατύπωση καί μάλιστα ἄν σκεφτεῖ περισσότερο, πῶς αὐτό τό γεγονός δέν περιγράφεται μέσα στήν Ἁγία Γραφή, ἀλλά προέρχεται ἀπό τήν παράδοση τῶν συναξαρίων τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως συμβαίνει καί μέ τό γεγονός τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου ἤ τό γεγονός τῆς Κοιμήσεώς της. Αὐτά τά μεγάλα γεγονότα, πού εἶναι ἀληθινά, ἡ Ἐκκλησία ἔρχεται καί τά προβάλλει. Καί ρωτάω εἶναι ἁπλῶς μιά Διαβάστε Περισσότερα [...]
Σεπ 08

Προσευχή υπέρ των κεκοιμημένων :Sofia Kioroglou

    Μνήσθητι Κύριε ημών Ιησού Χριστέ δια πρεσβειών της Παναχράντου Σου Μητρός Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας των δούλων σου, των κοιμηθέντων, και συγχώρησον, ανάπαυσον και ανάστησον αυτούς, ψυχή τε και σώματι, εις ανάστασιν ζωής εν τη εσχάτη Σου ημέρα: Πάντων των: Εν παντί καιρώ και τόπω της Δεσποτείας σου κοιμηθέντων τέκνων Σου. Των ακηδεύτων και ατάφων ανθρώπων. Των εκτρωθέντων και αποβληθέντων παιδίων. Πάντων ων ουδείς εστίν ο μνημονεύων αυτούς. Πάντων των περιφρονημένων και λησμονημένων ψυχών. Πάντων των υπέρ Διαβάστε Περισσότερα [...]
Σεπ 08

Π. ΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ – ΝΗΠΤΙΚΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ

 

. Το νου που περιπλανιέται τον σταματά η ανάγνωση, η αγρυπνία και η προσευχή. Την επιθυμία όταν ανάβει, την μαραίνει πείνα και κόπος και αποτράβηγμα από τους ανθρώπους. Το φρενιασμένο θυμό τον καταπαύει η ψαλμωδία, η μακροθυμία και το έλεος. Τα υπερβολικά και παράκαιρα είναι λιγόκαιρα· βλάπτουν μάλλον και δεν ωφελούν.

Share Button