Ιαν 12

Μετεμψύχωση – η Γνώμη της Εκκλησίας Του Οσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου

Μετεμψύχωση - η Γνώμη της Εκκλησίας ΜΕΤΕΜΨΥΧΩΣΗ Η γνώμη της Εκκλησίας Του Οσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου Για την μετεμψύχωση που με ρωτάτε δεν έχω προσωπική γνώμη. Εγώ ασπάζομαι και δέχομαι την γνώμη της Εκκλησίας, που είναι ορθή και ασφαλής, ότι δηλ. «απόκειται τοις ανθρώποις άπαξ αποθανείν και μετά τούτο κρίσις», που σημαίνει: Μια φορά θα πεθάνουν οι άνθρωποι και μετά τον θάνατο θα κριθούν. Μια φορά πεθαίνει ο άνθρωπος, όχι πολλές. Κι όταν πεθαίνει, το σώμα του πηγαίνει στη γή, όπως αποφάσισε ο Κύριος («Γή είσαι και στη γή θα γυρίσεις»), και Διαβάστε Περισσότερα [...]
Ιαν 12

«Φρόντισε να θεραπεύσης τα πάθη σου και έπειτα των άλλων»

Ανέκδοτες επιστολές π. Φιλοθέου Ζερβάκου 8-10-1946 * ... Πρόσεξε διότι ο διάβολος έχει πολλάς παγίδας μη σε ρίξη σε καμμία πλάνην από την οποίαν δεν θα δυνηθής να εξέλθης. Πόσοι ιεροκήρυκες είναι εις τας Αθήνας, Θεολόγοι, Ιερείς, Επίσκοποι, διδάσκαλοι; Πού είναι οι καρποί που έφεραν; πώς δεν κατόρθωσαν τους χριστιανούς να πείσουν να έχουν αγάπην, ομόνοιαν, ειρήνην; πώς δεν τους εθεράπευσαν από τα πά­θη της υπερηφανείας, του θυμού, του φθόνου, της μνησικακίας, της ασωτείας και ασελγείας; πώς δεν ηδυνήθησαν να τους εμποδίσουν από τον αλληλοσπαραγμόν, Διαβάστε Περισσότερα [...]
Ιαν 12

Διαφύλαξε, Κύριε, την Αγία Σου Εκκλησία Οσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου

  * Εάν, Κύριε και Θεέ μου, δεν θελήσουν οι άρ­χοντες της Εκκλησίας και της Πολιτείας και πολλοί κληρικοί και λαϊκοί να μετανοήσουν, αλλά εξακολου­θήσουν την διαίρεση, το μίσος, την έχθρα, την κατα­φρόνηση των Αποστολικών και Πατερικών Παραδό­σεων και επινοήσουν νέες καινοτομίες, τότε παρακα­λώ θερμώς, διαφύλαξε την Αγία Σου Εκκλησία την Ορθόδοξη, όπως υποσχέθηκες, ότι «πύλαι Άδου ου κατισχύσουσιν Αυτής». Διαφύλαξε τους εκλεκτούς Σου Αρχιερείς, Ιερείς, Μοναχούς και λαϊκούς, και ε­νίσχυσε τους να αγωνισθούν κατά των σκοτεινών δυ­νάμεων. Διαβάστε Περισσότερα [...]
Ιαν 12

Μεγάλη ἡ ὠφέλεια ἀπὸ τὰ Σαρανταλείτουργα ΦΙΛΟΘ. ΖΕΡΒΑΚΟΣ

— anaxoriti Τὸ ἀξιοπρόσεκτο γεγονὸς ποὺ ἀκολουθεῖ σὲ ἐλαφρὰ διασκευὴ τῆς γλώσσης τὸ ἀναφέρει ὁ διακριτικότατος ἀσκητὴς Δανιὴλ Κατουνακιώτης σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Ἀλέξανδρον Μωραϊτίδην. Ἔχει δὲ ὡς ἑξῆς:   Ἕνας γνωστός του καὶ ἐνάρετος οἰκογενιάρχης ἀπὸ τὴν Σμύρνη, ποὺ τὸν ἔλεγαν Δημήτριο, ἀφοῦ κατάλαβε τὸ τέλος του κάλεσε τὸν υἱόν του Γεώργιο, ὁ μόνος εὐσεβῆς, διότι τὰ ἄλλα τρία του παιδιὰ καὶ ἡ γυναίκα του ζοῦσαν μὲ κοσμικότητα, καὶ τοῦ ἀπεκάλυψε ὅσα ἀκολουθοῦν, καὶ τὰ ὁποῖα ὁ υἱός του ὁ πιστὸς φανέρωσε Διαβάστε Περισσότερα [...]
Ιαν 12

Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου Επιστολή για τον λόγον του Θεού

Όπως το σώμα χωρίς την τροφή είναι αδύνατον να ζήση, έτσι και η ψυχή χωρίς τον θείο λόγο δεν είναι δυνατόν να ζήση, αλλά αποθνήσκει τον αιώνιο θάνατο. το δε να αποθάνη η ψυχή η ζημία είναι ανυπολόγιστος. Διότι λείπει η πίστις και ο ζήλος, η προθυμία και η αγάπη και οι λοιπές αρετές, γι’ αυτό δεν παρουσιάζουμε σήμερα γλυκείς καρπούς πνευματικούς. Οι καρδιές των περισσοτέρων ανθρώπων είναι σαν την πεπατημένη, πετρώδη και ακανθώδη γη και γ’ αυτό παρατηρείται η ελεεινή και αξιοδάκρυτος σημερινή κατάσταση της κοινωνίας μας. Βλέπω μετά λύπης μου τί Διαβάστε Περισσότερα [...]