Μαρ 20

Πότε πιάνουν τά μάγια

Σεπτεμβρίου 27, 2010 — Χαράλαμπος - Γέροντα, πάντοτε πιάνουν τά μάγια; - Γιά νά πιάσουν τά μάγια, πρέπει νά δώση κανείς δικαιώματα στόν διάβολο. Νά δώση δηλαδή σοβαρή αφορμή καί νά μήν έχη τακτοποιηθή μέ τήν μετάνοια καί τήν εξομολόγηση. Σέ έναν πού εξομολογείται, καί μέ τό φτυάρι νά του ρίχνουν τά μάγια, δέν πιάνουν. Γιατί, όταν έξομολογήται καί έχη καθαρή καρδιά, δέν μπορούν οί μάγοι νά συνεργασθούν μέ τόν διάβολο, γιά νά τόν βλάψουν. Μιά  φορά  ήρθε  ένας  μεσήλικας  στο  Καλύβι  μέ  έναν  αέρα…  Από  μακριά,  μόλις  τόν είδα,  κατάλαβα  ότι  Διαβάστε Περισσότερα [...]
Μαρ 20

Πώς λύνονται τά μάγια.

Σεπτεμβρίου 28, 2010 — Χαράλαμπος - Άν πιάσουν, Γέροντα, τά μάγια, πώς λύνονται; - Μέ τήν μετάνοια καί τήν εξομολόγηση. Γι’ αυτό πρέπει πρώτα νά βρεθή ή αιτία, γιά τήν οποία έπιασαν τά μάγια, νά καταλάβη ό άνθρωπος τό σφάλμα του, νά με-τανοήση καί νά έξομολογηθή.  Πόσοι  έρχονται  εκεί  στό  Καλύβι  πού  ταλαιπωρούνται,  επειδή  τούς  έχουν κάνει μάγια, καί μου λένε: Κάνε προσευχή, γιά νά απαλλαγώ άπό αυτό τό βάσανο! Μού ζητούν  βοήθεια,  χωρίς  νά  ψάξουν  νά  βρουν  άπό  πού  ξεκίνησε  τό  κακό,  γιά  νά  τό διορθώσουν. Νά βρουν δηλαδή σέ τί έφταιξαν Διαβάστε Περισσότερα [...]
Μαρ 20

Συνεργασία μάγων καί δαιμόνων.

- Γέροντα, ένας άνθρωπος πού έχει αγιότητα δέν μπορεί νά ξεσκεπάση ή νά φρενάρη έναν μάγο; - Πώς νά τόν φρενάρη; Έδώ λες σέ κάποιον πού έχει λίγο φόβο Θεού νά προσέξη, γιατί έτσι όπως ζή  δέν  πάει  καλά,  καί  πάλι  δέν  βγαίνει άπό τό  δικό  του, πόσο μάλλον ό μάγος πού συνεργάζεται μέ τόν διάβολο. Αυτόν τί νά τόν κάνης; Θά τού πής ορισμένα πράγματα, άλλά  αυτός  πάλι  μέ  τόν  διάβολο  θά  είναι.  Δέν  γίνεται  τίποτε. Μόνον  όταν  είναι  μπροστά σου ό μάγος καί λές τήν ευχή, εκείνη τήν στιγμή μπορεί νά μπερδευτή τό δαιμόνιο καί νά μήν μπορή ό μάγος Διαβάστε Περισσότερα [...]
Μαρ 20

Με αφορμή το «Αθωνικό Ψαλτήρι» του Μοναχού Μωυσή του Αγιορείτη

Ο π. Μωυσής αποτελεί κόσμημα για την Ορθόδοξη Εκκλησία, κορυφαία μορφή του Περιβολιού της Παναγίας, ανύστακτο εργάτη στα μύχια της Ψυχής και των κυμάνσεών της. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952 και μονάζει στον Άθωνα από το 1974. Ασχολείται με την αγιογραφία, την ποίηση, την κριτική, την επιμέλεια και τη συγγραφή βιβλίων. Έχει εκδώσει δεκάδες βιβλίων, που αφορούν στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα, ενώ έχει δημοσιεύσει εκατοντάδες σχετικά άρθρα, δοκίμια και ποιήματα σ’ εφημερίδες και περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού. Αρκετά έργα του έχουν μεταφρασθεί Διαβάστε Περισσότερα [...]
Μαρ 20

Μοναχός Ιωσήφ Βατοπαιδινός (Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου)

Τα  χαράματα της 1.7.2009 εξέπνευσε ο μοναχός Ιωσήφ Βατοπαιδινός. Η κοίμηση ενός μοναχού δεν αποτελεί φυσικά σημαντική είδηση. Δεν ήταν ηθοποιός, τραγουδιστής η ποδοσφαιριστής (γιά τον πρόσφατο θάνατο ενός ξένου τραγουδιστή αυτοκτόνησαν ήδη δώδεκα νέοι στον κόσμο. Μακάρι ν’ άκουσα λάθος). Ο θάνατος για τον αληθινό μοναχό είναι κάτι το ευχάριστα αναμενόμενο. Όλη του η ζωή είναι μία προετοιμασία θανάτου, με συνεχή μνήμη του θανάτου, ακράδαντη πίστη για την αιώνια ζωή, την ατελεύτητη χαρά των ουρανών. Ο μοναχός Ιωσήφ γεννήθηκε το 1920 στην Κύπρο. Διαβάστε Περισσότερα [...]