Σεπ 20

Έτσι να μιλάς με τον Θεό… (Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ)

Έτσι να μιλάς με τον Θεό… (Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ)  Γέρ. Σωφρόνιος 'Εσσεξ Ξέρεις,τωρα μιλάμε με το τηλέφωνο, έτσι να μιλάς με τον Θεό, σαν να σηκώνεις το τηλέφωνο και να του λες ο,τι θέλεις απευθείας. Να έχεις πάντα ανοιχτή γραμμή, μη σπάσεις ποτέ το καλώδιο αυτό.   Διαβάστε Περισσότερα [...]
Σεπ 20

Η οδός του Κυρίου

Η οδός του Κυρίου Γέροντα Σωφρόνιου του Essex Και τώρα επαναλαμβάνω ότι τίποτε άλλο εκτός από τον Σταυρό δεν κηρύσσουμε. Και αν προσκαλούμε κάποιον να συμπορευτεί μαζί μας, τον καλούμε μόνο προς τον Σταυρό, και το θεωρούμε αυτό ως τη μεγαλύτερη και ασύγκριτη δόξα. Όταν ο Κύριος επισκέπτεται την ψυχή, τότε ο Σταυρός γίνεται ελαφρύς, και κάποτε μάλιστα ανείπωτα γλυκύς. Όταν όμως ευδοκεί να την εγκαταλείπει σε κόπους και ασθένειες, τότε οφείλουμε να χαιρόμαστε με την ελπίδα ότι θα λάβει ακόμη μεγαλύτερη δόξα.           Η περίπτωση αυτή, παρόλη την Διαβάστε Περισσότερα [...]
Σεπ 20

Ο Γέροντας Σωφρόνιος για τον Πρωτομάρτυρα Στέφανο

Ο Γέροντας Σωφρόνιος για τον Πρωτομάρτυρα Στέφανο Ζώμεν επί της γης και δεν βλέπομεν τον Θεόν, ουδέ δυνάμεθα να ίδωμεν Αυτόν. Αλλ’ εάν το Πνεύμα το Άγιον έλθη εις την ψυχήν, τότε θα ίδωμεν τον Θεόν, ως είδεν Αυτόν ο Πρωτομάρτυς Στέφανος. Η ψυχή και ο νους Πνεύματι Αγίω αναγνωρίζουν αμέσως ότι Αυτός είναι ο Κύριος. Ούτως ο Άγιος Συμεών ο Θεοδόχος Πνεύματι Αγίω ανεγνώρισεν εις το μικρόν βρέφος τον Κύριον, και ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής δια Πνεύματος Αγίου ωσαύτως εγνώρισε τον Κύριον και υπέδειξεν Αυτόν εις τον λαόν. Άνευ δε Πνεύματος Αγίου ουδείς Διαβάστε Περισσότερα [...]
Σεπ 20

Η μητρότητα ως διακονία της γυναίκας

Η μητρότητα ως διακονία της γυναίκας Δημοσιεύθηκε: 7 Φεβρουαρίου 2013 Κατηγορίες: Γέρ. Σωφρόνιος 'Εσσεξ, Θεολογία και Ζωή (Γέροντος Σωφρονίου) Η θέση της γυναίκας κατά τους περασμένους αιώνες ήταν εξαιρετικά δύσκολη, ενώ ακόμη ως τις ημέρες μας δεν έχει πλήρως τακτοποιηθεί. Σε όλα τα επίπεδα της ζωής το πρόβλημα αυτό αποδεικνύεται υπερβολικά πολύπλοκοκαι στο επίπεδο της κρατικής νομοθεσίας, και στο επίπεδο της δομής της κοινωνίας, και στο επίπεδο της κατανομής της εργασίας, και στο επίπεδο της εκπαιδεύσεως και της μορφώσεως, και στο επίπεδο τέλος Διαβάστε Περισσότερα [...]
Σεπ 20

Παραλληλισμοί μεταξύ γάμου και μοναχισμού

Παραλληλισμοί μεταξύ γάμου και μοναχισμού Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ Δεν μπορώ να πω ότι χρειάστηκε να περάσω από την εμπειρία της «αποταγής», όταν αποφάσισα να ακολουθήσω τον μοναχισμό. Όταν άφηνα τον «κόσμο», δεν δοκίμασα εσωτερική πάλη με τον εαυτό μου, δηλαδή δυσκολία να αρνηθώ κάτι που με τραβούσε στην κοσμική ζωή. Τίποτε δεν απέρριπτα ούτε υποτιμούσα. Πήγα στο μοναστήρι, γιατί μου ήταν πνευματικά απαραίτητο να βρω μια τέτοια μορφή ζωής, στην οποία θα μπορούσα να δοθώ στον Θεό ολοκληρωτικά, δηλαδή με όλες τις σκέψεις, όλη την καρδιά, Διαβάστε Περισσότερα [...]