Σεπ 27

Ἀναφορὰ στὴν Θεολογία τοῦ Γέροντος Σοφρωνίου

Ἀναφορὰ στὴν Θεολογία τοῦ Γέροντος Σοφρωνίου Ἀναφορὰ στὴν Θεολογία τοῦ Γέροντος Σοφρωνίου «Είναι ανάγκη δια πάντας ημάς, όπως διέλθωμεν δια του μυστηρίου του θανάτου χάριν τελειοτέρας εξομοιώσεως προς τον Χριστόν.» (σ. 63) «Η ψυχή βλέπει εαυτήν ερριμμένην εις το σκότος του θανάτου. Ο φόβος εκ του σκότους τούτου είναι μαρτυρικός, διότι τούτο δεν υπάρχει μόνον πέριξ εμού, αλλ’ εδρεύει εν εμοί. Όταν όμως το άκτιστον Φώς αποδεσμεύη εμέ εκ του εσωτερικού μου άδου, τότε απέρχεται απ’ εμού πάν πάθος» (σ. 78) «Ενσυνειδήτως κατερχόμεθα εις Διαβάστε Περισσότερα [...]
Σεπ 27

Γεροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ: Όσο οι άνθρωποι παραμένουν όμοιοι με θηρια μην περιμένουμε ειρήνη…

Γεροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ: Όσο οι άνθρωποι παραμένουν όμοιοι με θηρια μην περιμένουμε ειρήνη... Είμαι πλέον γέρος αλλά ήδη από τα πρώτα παιδικά μου χρόνια δέχθηκα τις εντυπώσεις της ειρήνης και του φωτός. Από την αρχή του ρωσοϊαπωνικού πολέμου (1904­-1905) ως τις ημέρες μας βλέπω όλη την ανθρωπότητα βυθισμένη σε αδελφοκτόνους πολέμους, και ακόμη δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα. Αντιθέτως μάλιστα, κάλυψαν τον ουρανό πρωτοφανή μαύρα σύννεφα, έτοιμα να προκαλέσουν αποκαλυπτική καταιγίδα… Και εγώ, βλέποντας την θηριώδη αυτή κατάσταση από τα Διαβάστε Περισσότερα [...]
Σεπ 27

Ἡ οὐσία τῆς ἀπογνώσεως. (Γέροντος Σωφρονίου)

Ἡ οὐσία τῆς ἀπογνώσεως. (Γέροντος Σωφρονίου)             Τελώντας την Λειτουργία προσεύχομαι βεβαίως για όλο τον κόσμο και δεν αμφιβάλλω ότι, ωσότου προσφέρεται στον κόσμο αυτό η θυσία αυτή της αγάπης, ο κόσμος θα διατηρηθεί στην ύπαρξή του. Όταν όμως θα παύσει να προσφέρεται η θυσία αυτή, τότε αναπόφευκτα ο κόσμος θα κατακαεί στο πυρ του γενικού μίσους. Ναι, ακόμη και ως σήμερα δεν βλέπουμε στους αιώνες που πέρασαν τέτοια εποχή, κατά την οποία ο Χριστιανισμός έγινε σοβαρά δεκτός από τις ανθρώπινες μάζες. Μπορούμε ακριβέστερα Διαβάστε Περισσότερα [...]
Σεπ 27

Περί της Υποστατικής Αρχής εν τω Θείω Είναι και εν τω ανθρωπίνω είναι

Περί της Υποστατικής Αρχής εν τω Θείω Είναι και εν τω ανθρωπίνω είναι Γέροντος Σοφρωνίου Σαχάρωφ (Βιβλίο: «Οψώμεθα τον Θεόν καθώς εστί» κεφ. ΙΓ΄, σελ. 293 – 347). Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ Αγγλίας. 1992). Ένα κείμενο του γέροντος Σοφρωνίου, που αποτελεί ένα ακόμα σημείο αναφοράς της Ορθόδοξης Θεολογίας. Το αληθώς ασάλευτον θεμέλιον της θεογνωσίας εδόθη εις ημάς δια του σαρκωθέντος Λόγου του Πατρός, του Ιησού Χριστού. Ελκόμενοι προς Αυτόν δια της αγάπης πάσχομεν βαθείαν μεταμόρφωσιν πάσης ημών της υπάρξεως. Μεταδίδεται εις ημάς η άπειρος Διαβάστε Περισσότερα [...]
Σεπ 27

Γέροντας Σωφρόνιος Σαχάρωφ Άσκηση της προσευχής του Ιησού

Γέροντας Σωφρόνιος Σαχάρωφ Άσκηση της προσευχής του Ιησού Εις  το παρόν καφάλαιον θα αποπειραθώ να    εκθέσω κατά το δυνατόν  συντομώτερον τας πλέον ουσιώδεις απόψεις περί της    προσευχής του  Ιησού, της μεγάλης αυτής ασκήσεως της καρδίας, ως και την πλέον     υγιαίνουσαν περί της ασκήσεως ταύτης διαδασκαλίαν την οποία συνήντησα εν  Αγίω    Όρει.   Επί πολλά έτη οι μοναχοί προφέρουν την    προσευχήν αυτήν δια του  στόματος, μη αναζητούντες τεχνητούς τρόπους ενώσεως    του νου μετά της  καρδίας. Η προσοχή αυτών συγκεντρούται Διαβάστε Περισσότερα [...]