Ἄς ἀναλάβουν οἱ ἀρχιερεῖς ἀνδρεῖο φρόνημα.Μακαριστοῦ γέροντος π. Φιλοθέου Ζερβάκου

Όλα τα μεγάλα κακά από μικρά έχουν την αιτία τους. Εκείνος που με ευκολία νικήθηκε από τα μικρά, με ευχέρεια θα νικηθεί και από τα μεγάλα. Πολλές φορές από μια μικρή σπίθα άναψε μεγάλη φωτιά, η οποία προξένησε μεγάλες καταστροφές, έκαψε σπίτια και πόλεις, εθανάτωσε ανθρώπους και ζώα. Ας αναλάβουν οι αρχιερείς και ποιμένες της αγίας μας Ορθοδόξου Εκκλησίας ανδρείο φρόνημακαι ας μιμηθούν τους αληθείς ποιμένας της Εκκλησίας μας, οι οποίοι εκδίωξαν μακριά από την λογική ποίμνη του Χριστού τους κατά καιρούς διαφόρους αιρετικούς και διεφύλαξαν τα λογικά πρόβατα. Λύκοι βαρείς και άγριοι έχουν ορμήσει και σήμερα κατά της Εκκλησίας και απειλούν να διασκορπίσουν τα λογικά πρόβατα.
Εάν οι Ποιμένες της Εκκλησίας δεν αναλάβουν φρόνημα γενναίον και εκδιώξουν μακράν της Εκκλησίας τους νεωτεριστάς, καινοτόμους. μοντερνιστάς, γυναικοπροσώπους και καταφρονητάς των Αποστολικών και Πατερικών παραδόσεων και τους αφήνουν ελεύθερους, τότε υπάρχει φόβος οι νεωτερισταί να εισάγουν εντός της Εκκλησίας και γυναίκας λειτουργούς των Μυστηρίων, όπως άρχισαν στην Ευρώπη……..
Πριν, όμως, έλθει η μεγάλη οργή του Θεού ας μετανοήσουμε όλοι, διότι όλοι είμεθα αμαρτωλοί και πρώτος εγώ. Ας κλαύσουμε πικρά και ας επιστρέψουμε, όπως ο άσωτος υιός, προς τον εύσπλαχνο Θεό και Πατέρα μας τον Ουράνιο. Ας μισήσουμε τον διάβολο, την αμαρτία και κάθε καινοτομία, και στο εξής περιπατώντας ως παιδιά φωτός να λυτρωθούμε από τα επερχόμενα δεινά και αξιωθούμε των επουρανίων αγαθών, με το έλεος, την χάρη και την φιλανθρωπία του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, δια των πρεσβειών της Παναγίας Μητρός Αυτού και όλων των Αγίων. Αμήν.
ΠΗΓΗ : ΑΡΧΙΜ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ, ΛΟΓΟΙ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ, εκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013, σσ. 61-62.
http://tribonio.blogspot.gr/2014_05_01_archive.html

Share Button