Φθιώτιδος: «Όσο η Εκκλησία είναι ενωμένη, τόσο το έθνος είναι δυναμικό»

«Ἡ αυθαίρετη ανακήρυξη της Αυτοκέφαλου Μακεδονικής Εκκλησίας αποτελεί μία σοβαρὴ πτυχὴ τοῦ Μακεδονικού, ίσως τὴν πιὸ σοβαρὴ και ἐπικίνδυνη γιὰ τὴν εκκλησιαστικὴ ομοιομορφία των Βαλκανίων». Την δική του θέση για την αυτοαποκαλούμενη «Εκκλησία της Μακεδονίας» και την εμπλοκή της στο Μακεδονικό ζήτημα, εξέφρασε ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος.
Όπως τόνισε ο κ. Νικόλαος «Ἡ ψεύτικη αυτή Ἐκκλησία ἔχει βάλει σὲ μεγάλες περιπέτειες τὸν πιστὸ Ὀρθόδοξο λαὸ τῆς περιοχῆς τῆς σημερινῆς Δημοκρατίας τῶν Σκοπίων, ὁ ὁποῖος αἰσθάνεται ἀποκομμένος ἀπὸ τὸν κορμὸ τῆς Ἐκκλησίας καὶ κινδυνεύει ἀνὰ πάσα στιγμὴ νὰ πέσει στὰ δίχτυα προπαγανδῶν καὶ παραθρησκειῶν ποὺ δροῦν στὴν περιοχή».
Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος κάνοντας μια ιστορική αναδρομή στην εποχή του Στρατάρχη Τίτο, τόνισε πως «όσο ἡ Ἐκκλησία εἶναι ενωμένη τόσο τὸ έθνος εἶναι δυναμικὸ καὶ ἑνωμένο. Καὶ ὅταν ἡ Ἐκκλησία διχάζεται καὶ ταράσσεται, τότε καὶ τὸ ἔθνος μπαίνει σὲ περιπέτειες καὶ ἐθνικὲς τραγωδίες. Αυτὴ τὴν ἀλήθεια ἐγνώριζε καλὰ ὁ άθεος στρατάρχης Τίτο της Γιουγκοσλαβίας, ὁ ὁποίος στὸ σχέδιο τῶν ἐπεκτατικῶν στόχων του ἵδρυσε τὴν ψευδομακεδονικὴ αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία, μὲ σκοπὸ νὰ ἀντιπαραθέσει στὴν ἰσχυρὴ σερβικὴ ἐθνότητα μία ἄλλη».
Ο κ. Νικόλαος επισημαίνει πως η τόσα χρόνια η προπαγάνδα έχει δουλέψει, διαστρεβλώνοντας την αλήθεια. «Μετὰ πενήντα χρόνια μὲ τὴν συνεχῆ προπαγάνδα στὰ σχολεῖα ἔχει ἀρχίσει ἡ νέα γενεὰ νὰ πιστεύει σ’ αὐτὸ ποὺ ἔντεχνα, ὕπουλα καὶ μεθοδευμένα εἰσήγαγε μέσω τῆς Ἐκκλησίας ὁ ἄλλοτε ἰσχυρὸς ἄνδρας τῆς Γιουγκοσλαβίας, ὁ Κροάτης Τίτο.
Έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου λέγοντας πως «Οι προπαγανδιστές ἔκαναν καλὰ τὴ δουλειά τους. Καὶ τώρα συνάγουν τοὺς καρποὺς τῶν κόπων τους, ἐνῶ ἐμεῖς δὲν μποροῦμε πιὰ νὰ σταματήσουμε τοὺς μύθους καὶ τὰ ὄνειρα τῶν Σλάβων, στὰ ὁποῖα οἱ ἐχθροί τῆς πατρίδας μας προσπαθοῦν νὰ δώσουν ἱστορικὴ ὀντότητα».
Share Button