Ιούν 06

Γεγονὸς καὶ Σχόλιο: Τό χαρτί καί τό μολύβι

Ὅσοι μέ ἐρωτοῦν γιά τό πῶς γράφω τά κείμενά μου καί γενικά τά βιβλία πού ἐκδίδω, τούς ἀπαντῶ αὐτό πού εἶναι ἀλήθεια. Χρησιμοποιῶ τρεῖς τρόπους. Ὅταν θέλω νά γράψω ἕνα σοβαρό κείμενο, προτιμῶ νά γράψω σέ χαρτί, χρησιμοποιώντας μολύβι, ὄχι στυλό. Ὅταν θέλω νά γράψω ἕνα κείμενο στό ὁποῖο πρέπει νά κάνω πολλές ἀλλαγές, μεταφορές παραγράφων κλπ. χρησιμοποιῶ τόν ὑπολογιστή μέ τό πληκτρολόγιο. Καί ὅταν θέλω νά ἐκφράσω τίς σκέψεις μου γρήγορα καί κατά κάποιον τρόπο ἐλεύθερα, τότε ὑπαγορεύω αὐτό πού θέλω σέ ἄλλον γραφέα. Ὅπως φαίνεται, Διαβάστε Περισσότερα [...]
Ιούν 06

Ναυπάκτου Ἱερόθεος: «Τρεῖς Ἱεράρχες, ἡ ἐποχή τους καὶ ἡ ἐποχή μας» 30 Ἰα…

  Τήν Πέμπτη 30 Ἰανουαρίου 2020 τό βράδυ πραγματοποιήθηκε ἡ ἐκδήλωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου πρός τιμήν τῶν Ἐκπαιδευτικῶν τῆς Ἐπαρχίας μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν Προστατῶν τῆς Παιδείας μας. Ἡ ἐκδήλωση ἔγινε στήν μεγάλη αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί περιελάμβανε ἀπόδοση ἐπίκαιρων ὕμνων ἀπό χορό Ἱεροψαλτῶν τῆς Μητροπόλεως μέ χοράρχη τόν πρωτοψάλτη κ. Παντελῆ Ἀναστασόπουλο, τήν ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ἱεροθέου μέ τίτλο «Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες Διαβάστε Περισσότερα [...]
Ιούν 06

Ὁ π. Γεώργιος Φλωρόφσκι ὡς διδάσκαλος καί συνάδελφος τοῦ π. Ἰωάννη Ρωμανίδη Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

  (Εἰσήγηση στό Διεθνές Θεολογικό Συνέδριο πού διοργάνωσε ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων, τήν Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019, στό Ξενοδοχεῖο Τιτάνια, Ἀθήνα) Ὁ π. Γεώργιος Φλωρόφσκι ὡς διδάσκαλος καί συνάδελφος τοῦ π. Ἰωάννη Ρωμανίδη Ὁ π. Γεώργιος Φλωρόφσκι ἦταν ἕνας κορυφαῖος θεολόγος τοῦ 20οῦ αἰῶνος, πού ἀπεκλήθη «πατέρας» τῆς θεολογίας τοῦ αἰῶνος αὐτοῦ. Ἔχω μελετήσει σχεδόν ὅλα τά κείμενά του (στήν συνέχεια Φλωρόφσκι), τά ὁποῖα ἔχουν μεταφρασθῆ στήν ἑλληνική γλώσσα, καθώς ἐπίσης γνωρίζω ἐπαρκῶς καί τήν σκέψη τοῦ π. Ἰωάννου Διαβάστε Περισσότερα [...]
Ιούν 06

Μαθητικός διαγωνισμός – «Ένας σύγχρονος νέος – νέα συζητά με τον άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο»

  ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ Μαθητικός διαγωνισμός για την εορτή των Τριών Ιεραρχών (30-1-2020) ΘΕΜΑ: «Ένας σύγχρονος νέος - νέα συζητά με τον άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο» Μαθητικός διαγωνισμός - «Ένας σύγχρονος νέος - νέα συζητά με τον άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο»Τι θα μπορούσε να ρωτήσει, να ζητήσει, να εκφράσει, να συζητήσει ένας νέος - μιά νέα της εποχής μας με έναν από τους Τρείς Ιεράρχες, οι οποίοι είχαν ελληνική παιδεία και χριστιανική πίστη, και τους διέκριναν πολλά χαρίσματα, αρετές, αναζητήσεις, ευαισθησίες κλπ.; Να μελετήσετε Διαβάστε Περισσότερα [...]
Ιούν 06

Ὁ καρκίνος τοῦ Μίρτσια καί ὁ «χιονισμένος Παράδεισός» του Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

  Πρόσφατα ἐκοιμήθη ἕνας καλός μου φίλος, ὁ Μίρτσια Στάν­σιου ἀπό τήν Ρουμανία, μέ ἥσυχο, εὐλογημένο καί μακάριο τέλος. Τά ὅσα θά γραφοῦν στήν συνέχεια, πού σκιαγραφοῦν τήν κατάσταση τοῦ Μίρτσια πού ἔπασχε ἀπό τόν καρκίνο καί τήν ἐπικοινωνία πού εἶχα μαζί του γιά νά ἀντιμετωπίση τήν ἀσθένεια καί τόν θάνατο, ἀποβλέπουν στό νά βοηθηθοῦν μερικοί πού περνοῦν τήν ἴδια κατάσταση πού πέρασε ὁ Μίρτσια. Μέσα ἀπό αὐτήν τήν προοπτική πρέπει νά διαβασθοῦν τά ἑπόμενα. Τόν Μίρτσια, μαζί μέ τήν σύζυγό του Ἄνκα τούς γνώρισα ὅταν ἦλθαν στήν Διαβάστε Περισσότερα [...]