Πείτε μας, τί πιστεύετε π. Θεόδωρε Ζήση, π. Γεώργιε, π. Σαράντη;

ymnos

 

Πιστεύετε  αὐτὰ ποὺ ἄλλοτε λέγατε καὶ ὑπογράφατε καὶ διδάσκατε π. Θεόδωρε Ζήση, π. Γεώργιε Μεταλληνέ, π. Σαράντη Σαράντη, π. Διονύσιε Τάτση;

Ἂν ναί, γιατί δὲν τὰ ἐφαρμόζετε καὶ ἀφήνετε τὴν μολυσματικὴ νόσο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ νὰ ἐπεκτείνεται καὶ νὰ ἐπιδεινώνεται; Γιατί –ἀντίθετα– «διώκετε», ἀποκλείετε καὶ διαβάλλετε μὲ τὸν τρόπο σας, ὅσους τὰ ἐφαρμόζουν;

Ἂν δὲν τὰ πιστεύετε, βρεῖτε τὸ θάρρος νὰ διαψεύσετε τὴν «Ὁμολογία Πίστεως κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ» καὶ ὅσες ἄλλες δημοσιεύσεις κάνατε, ἀφοῦ μὲ τὶς πράξεις σας τὶς ἀναιρεῖτε!

Καὶ σεῖς π. Ἰωήλ Κωνστάνταρε –ποὺ ξεκινήσατε τὴν ἀντιπαράθεση καὶ ποὺ σᾶς ἐκφράζουν οἱ ἀνωτέρω– γιὰ δεῖτε τὰ παρακάτω κείμενα, καὶ πεῖτε μας: γιατί δὲν ζητᾶτε τὸ λόγο γιὰ ἀσυνέπεια ἀπὸ τοὺς ὡς ἀνωτέρω φημισμένους δασκάλους σας, ἀλλὰ ἀπευθύνεται τὰ φαρμακερὰ καὶ συκοφαντικά βέλη σας μόνο σὲ μᾶς τοὺς λίγους, μικροὺς καὶ ἀσήμαντους ποὺ ἐφαρμόζουμε ἐκεῖνα ποὺ μᾶς δίδασκαν;

Παραθέτουμε, λοιπόν, δυό-τρία κείμενά τους γιὰ νὰ τὰ ἀναγνωρίσουν οἱ πρῶτοι (τὰ κείμενα αὐτὰ εἶναι πνευματικά τους «παιδιά») καὶ νὰ τὰ θυμηθεῖτε ἢ νὰ τὰ μάθετε κι ἐσεῖς π. Ἰωήλ:

  • Στὴν «Διακήρυξη κληρικῶν καὶ μοναχῶν», τὴν ὁποία προσυπογράφετε, πατέρες, μαζὶ μὲ δεκάδες ἄλλους Ἱερεῖς καὶ Μοναχούς, διαβάζουμε:

«Τὸ θέμα τῆς κοινωνίας μ τος αρετικούς, ὡς καὶ τῆς ἐν συνέχειᾳ κοινωνίας μ τος κοινωνοντες (δηλ. τοὺς Οἰκουμενιστές), οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν πράξη τοὺς αὐτὴ ἀποβαίνουν κοινώνητοι, εἶναι τὸ μεζον καὶ πεγον θέμα στὴν σημερινὴ ἐκκλησιαστικὴ ζωή. Τὸ ἐκκλησιαστικὸ σῶμα νοσε ἐπικίνδυνα· πεύθυνοι γιὰ τὴν νόσο εμαστε λοι, ὄχι μόνον οἱ κοινωνοῦντες μὲ τοὺς ἑτεροδόξους, ἀλλὰ καὶ σοι κοινωνομε μ τος κοινωνοντες· ἡ ἐκτροπὴ καὶ ἡ παράβαση μοιάζει μὲ τὰ συγκοινωνοντα δοχεῖα…» («Μαρτυρία ποστασία; Σκέψεις κα κτιμήσεις μετ τ Ραβέννα», «Ὀρθόδοξος Τύπος», φ. 1466, 12.7.2002).

  • Στὰ Πορίσματα τοῦ Συνεδρίου γιὰ τὸν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ: «Γένεσις–Προσδοκίαι–Διαψεύσεις» καὶ στὴν § 8 διαβάζουμε:

«Νὰ διατρανωθεῖ πρὸς τὶς ἐκκλησιαστικὲς ἡγεσίες ὅτι σ περίπτωση πο ξακολουθήσουν ν συμμετέχουν κα ν νισχύουν τν παναίρεση το Οκουμενισμο, διαχριστιανικοῦ καὶ διαθρησκειακοῦ, ὁ πιβεβλημένος (σ.σ. τί σημαίνει «ἐπιβεβλημένος»: δυνητικός, λοιπόν, ἢ ὑποχρεωτικός;) σωτήριος, κανονικς καὶ γιοπατερικς δρόμος τῶν πιστῶν, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, εναι κοινωνησία ἡ διακοπὴ δηλαδὴ τοῦ μνημοσύνου τῶν πισκόπων (σ.σ. καὶ ἡ ἀποτείχιση), οἱ ὁποῖοι καθίστανται συνυπεύθυνοι καὶ συγκοινωνο τς αρέσεως καὶ τῆς πλάνης. Δν πρόκειται περ σχίσματος (σ.σ. πάτερ Ἰωήλ), λλ περ θεαρέστου μολογίας, ὅπως τὸ ἔπραξαν παλαιοὶ Πατέρες, ἀλλὰ καὶ στὶς ἡμέρες μας ὁμολογηταὶ ἐπίσκοποι, μεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ γεραρὸς καὶ σεβαστὸς μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης Αὐγουστῖνος, καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος…» (σ.σ. εἶναι σαφεῖς οἱ ἑκατοντάδες Σύνεδροι ποὺ ὑπέγραψαν τὰ Πορίσματα, π. Ἰωήλ;).

Αὐτὰ λοιπόν, ποὺ τότε διακηρύσσατε, Πατέρες, ποῖος σᾶς βάσκανε καὶ τὰ ξεχάσατε; Μήπως –ὡς ἐκ τούτου– ταιριάζουν τώρα σὲ Σᾶς, τὰ παρακάτω δικά σας λόγια, λόγια ποὺ ἀπευθύνατε τότε ἐσεῖς στοὺς Οἰκουμενιστές; (Καὶ δὲν εἶναι τὰ μοναδικά, ἂν θέλετε θὰ σᾶς θυμήσουμε κι ἄλλα). Τὰ παραθέτουμε:

  • «Ἂς μᾶς ξεκαθαρίσουν λοιπὸν μερικοὶ κκλησιαστικο γέτες ὅτι ἔχουν προσχωρήσει σ’ αὐτὴν τὴν «προοδευτικὴ» ἄποψη, γιὰ νὰ καθορίσουμε καὶ ἐμεῖς τὴν στάση μας πέναντί τους, τὴν ὁποία οὕτως ἢ ἄλλως εμαστε ποχρεωμένοι νὰ καθορίσουμε (σ.σ. ἀλλά, δυστυχῶς,  δὲν τὸ κάνατε), διότι διαφορετικά, ΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ καὶ ἐμεῖς «τοῖς ργοις αὐτῶν τοῖς πονηρος» (Β’ Ἰω. 11). Ἐμεῖς ἐπιθυμοῦμε (σ.σ. τί ἅγια ἐπιθυμία εἴχατε τότε!) νὰ ἔχουμε κοινωνία χι πρὸς τοὺς κοινωνήτους, ἀλλὰ πρὸς τοὺς γίους καὶ πιστοὺς ὅλων τῶν ἐποχῶν, νὰ πιστεύουμε ὅπως ἐπίστευαν ὅλοι οἱ πρὸ ἡμῶν Ἅγιοι Πατέρες, στος ποίους πειθόμεθα κα πακούουμε» (π. Θεοδώρου Θ. Ζήση, Διαθρησκειακς Συναντήσεις, ρνησις το Εαγγελίου κα προσβολ τν γίων Μαρτύρων».

Καὶ ὁ π. Διονύσιος Τάτσης, γνωστὸς ἀγωνιστὴς ἀρθρογράφος τοῦ «Ὀρθόδοξου Τύπου, (22/9/06), γράφει:

«Ὁ ὀρθόδοξος λαός μας πρέπει νὰ κάνει να κόμη βμα. Ὅπως ἀντιδρᾶ στὶς παπικὲς αἱρέσεις καὶ πορρίπτει τὸν πάπα τσι πρέπει νά κάνει καὶ στοὺς παπόφιλους “ρθοδόξους”»  (σ.σ. δηλαδή, τοὺς Οἰκουμενιστές).

Αναρτήθηκε από Πατερική Παράδοση στις 1/27/2014

Share Button

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *