Δεκ 17

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΐΣΙΟΣ: «ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΞΕΚΙΝΑΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ»

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΐΣΙΟΣ: "ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΞΕΚΙΝΑΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ" Μια φορά είχε έρθει στο Καλύβι ένα νέο παιδί απελπισμένο, γιατί έπεφτε σε σαρκική αμαρτία και δεν μπορούσε να απαλλαγή από αυτό το πάθος. Είχε πάει σε δυο πνευματικούς που προσπάθησαν με αυστηρό τρόπο να το βοηθήσουν να καταλάβη ότι είναι βαρύ αυτό που κάνει. Το παιδί απελπίσθηκε. «Αφού ξέρω ότι αυτό που κάνω είναι αμαρτία, είπε, και δεν μπορώ να σταματήσω να το κάνω και να διορθωθώ, θα κόψω κάθε σχέση μου με τον Θεό». Όταν άκουσα το πρόβλημά Διαβάστε Περισσότερα [...]
Δεκ 17

Ἀπό τό βιβλίο «Τέσσερεις ὧρες μέ τόν γέροντα Παΐσιο»

Παρά τά φαινόμενα καί τήν ἀναξιότητα τῶν μοναχῶν καί κληρικῶν, ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀκένωτη πηγή θαυμάτων. Παίρνει νερό καί τό κάνει Ἁγίασμα - παίρνει ψωμί καί κρασί καί τό κάνει Θεία Εὐχαριστία - παίρνει τόν ἄνθρωπο χῶμα καί τόν κάνει Θεό! Αὐτά τά θαύματα πολλοί δέν τά βλέπουν. Γιατί, ἄν τά ἔβλεπαν, δέν θά περιφρονοῦσαν ἤ μισοῦσαν τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά θά τήν ἀγαποῦσαν, θά τήν τιμοῦσαν καί δέν θά μιλοῦσαν γι’ αὐτήν μέ περιφρόνηση, ὅπως μιλοῦν. «Ὅποιος σκύβει ταπεινά καί δέχεται τά χτυπήματα ἀπό τούς ἄλλους, διώχνει Διαβάστε Περισσότερα [...]
Δεκ 17

Ύμνοι Όρθρου Αγίας Αικατερίνης της Μεγαλομάρτυρος

Ύμνοι Όρθρου Αγίας Αικατερίνης της ΜεγαλομάρτυροςἘξαποστειλάριον ἕτερον. Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν. Παρθενομάρτυς ἔνδοξε, τοῦ Χριστοῦ θεία νύμφη, Αἰκατερίνα πάνσοφε, ἀγλαόμορφε κόρη, ἀνευφημοῦμέν σε πίστει, καὶ τὴν θείαν σου μνήμην, τελοῦμεν σὺ γὰρ ἔσβεσας, πλάνην πᾶσαν εἰδώλων, ῥητορικῆς καθελοῦσα πᾶσαν ἐρεσχελίαν, ὑπὲρ ἡμῶν οὖν πρέσβευε, καὶ εἰρήνης τοῦ κόσμου. Ἕτερον. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε.... Μαρτύρων τὸ ἀγλάϊσμα, παρθένων σεμνοπρέπεια, νύμφη Χριστοῦ σεμνοτάτη, Αἰκατερίνα πάνσοφε, σορῷ τῇ τῶν λειψάνων σου, ταῖς ἱεραῖς Διαβάστε Περισσότερα [...]
Δεκ 17

Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά

Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά Μονή που ιδρύθηκε από τον Βυζαντινό αυτοκράτορα Ιουστινιανό Α΄(527 -565 μ.Χ.) στους πρόποδες του όρους Σινά. Ο ναός  και οι γύρω απ΄αυτόν εγκαταστάσεις κτίστηκαν από τον αρχιτέκτονα Στέφανο στο χώρο, όπου βρισκόταν το φρέαρ του Ιοθόρ και όπου ο προφήτης Μωϋσής είδε την φλεγόμενη βάτο. Ο ναός της Μονής τιμάται στο όνομα της Θεοτόκου, στο γεγονός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και μετά την μετακομιδή του λεοψάνου της Αγίας Αικατερίνης στο Ιερό... Βήμα του Καθολικού της μονής (9ος αι.) και στο όνοαμ της Αγίας Αικατερίνης, Διαβάστε Περισσότερα [...]
Δεκ 17

Ο Μοναχός Μωυσής

    Σε   απόσταση 30 λεπτών με τα πόδια από τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης, έξω   από τα τείχη, μονάζει σε Σκήτη, εδώ και 35 χρόνια, ο μοναχός Μωυσής. Το   ασκητικό του νοικοκυριό βρίσκεται «λαξευμένο» σε μια γρανιτένια πλαγιά   του όρους Σινά.    Ο     πατέρας Μωυσής, 75 ετών σήμερα, ζει κοντά στους βεδουίνους και κτίζει   εδώ και χρόνια μια σχέση εμπιστοσύνης με την κοινότητα, που ζει στην   περιοχή γύρω από το μοναστήρι. Βοηθά με όποιον τρόπο μπορεί τις   οικογένειές τους, που ζουν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες σε ένα από τα   πιο Διαβάστε Περισσότερα [...]