Δεκ 27

ἍΓΙΟΙ 38 ἈΒΒΆΔΕΣ ΟἹ ἘΝ ΤΩ͂Ι ὌΡΕΙ ΣΙΝΑ͂Ι ἈΝΑΙΡΕΘΈΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ἍΓΙΟΙ 33 ΠΑΤΈΡΕΣ ἈΒΒΆΔΕΣ ΟἹ ἘΝ ΤΗ͂Ι ΡΑΪΘΩ͂Ι ἈΝΑΙΡΕΘΈΝΤΕΣ,14 ΙΑΝ

Ἡ ἱερότητα τοῦ ὄρους Σινᾶ ἦταν ἑπόμενο νὰ ἑλκύσει ψυχὲς Ὁσίων καὶ Ἀναχωρητῶν, οἱ ὁποῖοι κατὰ τοὺς πρώτους αἰῶνες τοῦ Χριστιανισμοῦ, ζητοῦσαν τὴν ἐλεύθερη λατρεία, τὴν ἡσυχία καὶ τὴν προσευχὴ σὲ ἐρημικοὺς τόπους. Ὁ τόπος ἐκεῖνος χωρὶς νὰ δίνει ἀνέσεις ἦταν κατάλληλος γιὰ τὴν πνευματικὴ ἀνύψωση τῆς ψυχῆς. Ἐπιπλέον δὲ οἱ ἐντυπώσεις ποὺ ἔρχονταν στὸ νοῦ ἀπὸ τὶς διηγήσεις τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης γιὰ τὸ ὄρος Σινᾶ ἐνίσχυαν τὴν ἡσυχία τοῦ τόπου καὶ τὴν ὁλόψυχη ἀφοσίωση πρὸς τὸν Θεό. Ἐπειδὴ τότε δὲν ὑπῆρχε Διαβάστε Περισσότερα [...]
Δεκ 27

ΟΙ ΑΒΒΆΔΕΣ ΤΟΥ ΣΙΝΆ ΦΟΡΕΊΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΌΞΟΥ ΠΑΡΑΔΌΣΕΩΣ

Οι αββάδες του Σινά φορείς της Ορθοδόξου Παραδόσεως π. Ιερόθεου Βλάχου, μητροπολίτη Ναυπάκτου Απόσπασμα από το βιβλίο του Γέννημα και θρέμμα Ρωμηοί Εάν ο Μωϋσής έγινε τύπος κάθε Χριστιανούκαι κάθε ορθοδόξου μοναχού, αυτό πολύ περισσότερο ισχύει για τον σιναΐτη μοναχό, που εξέλεξε να έχη ως πνευματική του παλαίστρα τον χώρο της θεοπτίας. Αισθάνεται ότι είναι διάδοχος των μεγάλων εκείνων Προφητών, του Θεσβίτου Ηλιού και του θεόπτου Μωϋσέως, των οποίων η ζωή συνδέθηκε στενά με το όρος του Σινά. Η συνεχής θέα του όρους Χωρήβ, του τόπου της βάτου Διαβάστε Περισσότερα [...]
Δεκ 27

ΑΒΒΑΔΕΣ

Share Button
Δεκ 27

ΓΕΡΟΝΤΙΚΌΝ ΔΙΗΓΉΣΕΙΣ ΚΑῚ ΣΥΜΒΟΥΛῈΣ ἈΠῸ ΠΑΛΙΟΎΣ ἈΒΒΑ͂ΔΕΣ ΤΗ͂Σ ἙΡΉΜΟΥ

  Διηγήσεις καὶ συμβουλὲς ἀπὸ παλιούς ἀββᾶδες τῆς ἑρήμου Περὶ ἀγάπης - Περὶ ἀνεξικακίας - Ἡ πρὸς Θεὸν ἐλπίδα - Πίστη - Ὑπομονή - Μετάνοια - Προσευχή - Περὶ ψυχικῆς σωτηρίας Περὶ ἀγάπης... Ὁ ὑποτακτικὸς κάποιου Γέροντα ἔμενε σὲ μία καλύβα δέκα μίλια μακριὰ ἀπὸ τὴ σκήτη. Μία μέρα θέλησε νὰ τὸν εἰδοποιήσῃ ὁ Γέροντας νὰ ἔλθῃ νὰ πάρῃ τὸ ψωμί του. Ὕστερα ὅμως σκέφθηκε: Γιὰ λίγα ψωμιὰ νὰ κάνω τὸν Ἀδελφὸ νὰ περπατήσει δέκα μίλια; Ἂς τοῦ τὰ πάω μόνος. Ἔβαλε τὸ ταγάρι στὸν ὦμο καὶ ξεκίνησε. Πηγαίνοντας, σκόνταψε σὲ Διαβάστε Περισσότερα [...]
Δεκ 27

Ρώτησαν τον αββά Ησαΐα τι είναι ταπείνωση

Ρώτησαν τον αββά Ησαΐα τι είναι ταπείνωση Εκείνος είπε: «Ταπείνωση είναι να θεωρούμε τον εαυτό μας πιο αμαρτωλό απ΄ όλους τους ανθρώπους και να εξουθενώνουμε τον εαυτό μας ότι τίποτε καλό δεν κάναμε ενώπιον του Θεού. Και η εργασία της ταπείνωσης είναι η εξής: Να σιωπούμε, να μη ψηφίζουμε τον εαυτό μας σε καμιά περίπτωση, να μην είμαστε φιλόνικοι, να είμαστε έτοιμοι για υποταγή, με το βλέμμα χαμηλωμένο, τον θάνατο να έχουμε πρό οφθαλμών, να μην χρησιμοποιούμε το ψέμα και τον αργό λόγο. Να μην αντιμιλούμε στον μεγαλύτερο, να μη θέλουμε να περάσει Διαβάστε Περισσότερα [...]