Οκτ 25

ΟΥΤΟΣ ΟΥΝ ΚΑΤ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΜΑΧΟΜΕΝΟΣ ΕΠΕΣΕΝ

    Ο Λόγος του Αρχιμανδρίτη κ. Χρυσοστόμου Νασλίμη στην κηδεία του Αγίου Ιεράρχη Χρυσοστόμου Καβουρίδη.   «Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπ᾿ ἄρτι· ναί, λέγει τὸ Πνεῦμα, ἵνα ἀναπαύσωνται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν, τὰ γὰρ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ᾿ αὐτῶν» (Ἀποκ. 15, 13).   Θεοφιλὴς Ὁμήγυρι,   Καὶ πάντα μὲν τὰ αἰφνίδια καὶ ἀπροσδόκητα γεγονότα παρέχουσιν ἡμῖν αἰτίαν, ἵνα πολλὰ διδαχθῶμεν τὰ ὠφέλιμα περὶ τῆς ματαιότητος καὶ ἀσταθείας τῆς παρούσης ζωῆς πραγμάτων· τοῦ θανάτου δὲ ὁ σμερδαλέος Διαβάστε Περισσότερα [...]
Οκτ 25

ΑΥΤΗ Η ΨΥΧΗ ΠΟΥ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΑΜΜΟΥΝ

  Ο Άγιος Ευλόγιος έζησε στην Αλεξάνδρεια. Αυτός βρήκε κάποτε στον δρόμο ένα γέροντα λεπρό και εγκαταλελειμμένο. Δεν είχε κανένα να τον φροντίζει. Τον λυπήθηκε και σκέφθηκε να τον πάρει στο σπιτάκι του. Εκεί να το περιποιείται, για να το βρει η ψυχή του, όπερ και έπραξε.   Ο Ευλόγιος εργαζόταν την ημέρα έξω, διά να μπορεί να εξοικονομεί τα προς το ζην και το βράδυ φρόντιζε τον γέροντα, με κίνδυνο, φυσικά της ζωής του, διότι η λέπρα είναι μεταδοτική. Κατόπιν όμως μπήκε ο δαίμονας μέσα στον γέροντα και έβγαλε παραξενιές. Άρχισε ν’ αναποδιάζει, Διαβάστε Περισσότερα [...]
Οκτ 25

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΙΛΑΡΙΩΝ ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ 1890-1960

  Η μεταρρύθμησις του ημερολογίου ευρήκε τον Ιερομόναχον π.Ιλαρίωνα,ως έναν των Εφημερίων της Μονής της Μεγίστης Λαύρας.'Οπως και άλλοι Λαυριώται,έτσι και αυτός επέδειξε ζωηρόν,έμπρακτον το ενδιαφέρον του διά τον ήδη εν τω κόσμω διεξαγόμενον υπό των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών,ιερόν αγώνα.'Ητο και αυτός ένας από τους πρώτους,που επεστράτευσε ο ιερός Σύνδεσμος των Ζηλωτών Πατέρων του Αγίου 'Ορους.Ιδού,πως ο ίδιος περιγράφει εις την συνοπτικήν αυτοβιογραφίαν του,που έγραψεν κατ' εντολήν του πρώτου Αρχιεπισκόπου και Προέδρου της Ιεράς Συνόδου Διαβάστε Περισσότερα [...]
Οκτ 25

ΧΑΡΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΔΑΚΡΥΖΟΥΝ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΠΟΝΑ

    Τα ενδύματά του φτωχά και τα σκεπάσματα του παλιά τσουβάλια. Άνοιγε μια τρύπα στα τσουβάλια, φορούσε τέσσερα -πέντε από αυτά κι έτσι περνούσε τους χειμώνες, δίπλα στο τζάκι. Έλεγε ο Γέροντας Ιωακείμ πριν την αλλαγή τού ημερολογίου, την Κυριακή της Ορθοδοξίας το εσπέρας, είδαν μία λευκή ταινία στον ουρανό, από την ανατολή ως τη δύση, που τον χώριζε στα δύο. Όλοι είπαν ότι κάτι το σοβαρό θα συμβεί. Πατέρες που είχαν έλθει από τον κόσμο έλεγαν πως μία δαιμονισμένη, αν έβλεπε μοναχό, έλεγε: Θα έλθω στο Όρος και θα κάνω κάθε καλύβα μητρόπολη, Διαβάστε Περισσότερα [...]
Οκτ 25

ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ Ο ΣΑΛΟΣ ΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

  Την εποχή του αντάρτικου,όλη η οικογένειά μου είχαμε φύγει από το χωριό κι είχαμε πάει στήν Καλαμάτα.Μέναμε κοντά στον Άγιο Δημήτριο του Συντάγματος.Μια μέρα που είμαστε στο σπίτι,ήρθε ο Χαραλάμπης και κάθησε στο πηγάδι.Τότε μου είπε:-Θέλω να μου καθαρίσεις δυο φραγκόσυκα,εσύ κι όχι άλλος.Εγώ πήγα μέσα στην κουζίνα,που ο πατέρας μου συζητούσε με τον Λάμπρο τον Παπαμικρουλέα και είπα,ότι έξω στο πηγάδι ήταν ο Χαραλάμπης κι ήθελε να φάει δυο φραγκόσυκα,αλλά ήθελε να του τα καθαρίσω μόνο εγώ.Ο Λάμπρος μου είπε:-Φέρ' τα εδώ να τα καθαρίσω εγώ.Πού Διαβάστε Περισσότερα [...]