Ιαν 13

Άγιος Μάρκος ο Ασκητής: Τα 226 κεφάλαια περί αυτών που νομίζουν ότι δικαιώνονται από τα έργα τους (Φιλοκαλία)

Δεκέμβριος 16, 2010 — anaxoriti 1. Η παρανομία των κοσμικών θα ελεγχθεί με όσα γράφονται παρακάτω, από εκείνους που έχουν σταθερή πίστη και γνώρισαν την αλήθεια. 2. Ο Κύριος, θέλοντας να φανερώσει ότι κάθε εντολή αποτελεί χρέος μας και ότι η υιοθεσία είναι δωρεά Του, με το αίμα Του χαρισμένη στους ανθρώπους, λέει: «Όταν κάνετε όλα τα διαταγμένα σ’ εσάς, να λέτε, είμαστε δούλοι τιποτένιοι και κάναμε ότι χρωστούσαμε να κάνομε»(50). Γι’ αυτό η βασιλεία των Ουρανών δεν είναι μισθός για έργα, αλλά χάρη του Κυρίου που έχει ετοιμαστεί για τους πιστούς δούλους Του. 3. Διαβάστε Περισσότερα [...]
Ιαν 13

Περί της λύπης του αγίου Ιωάννου Κασσιανού Χρήστος Καραδήμος, Θεολόγος – Εκπαιδευτικός,

Ο άγιος Ιωάννης Κασσιανός, ο επικαλούμενος Ρωμαίος, ανήκει στη χορεία των ασκητικών συγγραφέων. Αφού μόνασε στα μοναστικά κέντρα της Αιγύπτου, έγινε μαθητής του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και αργότερα έκτισε μοναστήρι στη Μασσαλία, στο οποίο έγινε ηγούμενος. Ένα από τα πολλά ασκητικά έργα του είναι και ο λόγος «περί των οκτώ της κακίας λογισμών» πού έστειλε στον επίσκοπο Κάστορα [1]. Πρόκειται για συστηματική μελέτη των «οκτώ λογισμών της κακίας», όπου συμπυκνώνεται η εμπειρία των ασκητών Αγίων που βίωσαν τις διάφορες φάσεις των ενεργημάτων Διαβάστε Περισσότερα [...]
Ιαν 13

«Πάντα πώλησον, Μάρκον ἀγόρασον»: Εἰς κάθε ἀρετήν προηγεῖται πάντοτε ὁ Θεός, ὅπως προηγεῖται ὁ ἥλιος εἰς τό καθημερινόν φῶς

  του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Μάρκου του Ασκητού 31. Μη ζητής εις τον νόμον της ελευθερίας, δηλαδή εις τας ανθρωπίνας αρετάς, την τελειότητα. Διότι ουδείς υπάρχει τέλειος εις αυτάς. Η τελειότης της εν Χριστώ νουθεσίας κρύπτεται μυστικώς εις τον Σταυρόν του Χριστού, δηλαδή εις την απόλυτον θυσίαν του ανθρώπου διά την αγάπην του προς τον Χριστόν και τον πλησίον. 32. Ο νόμος της ελευθερίας γίνεται εις ημάς γνωστός διά της αναγνώσεως, αλλά το βάθος του γίνεται καταληπτόν διά της εργασίας των εντολών. Πλήν όμως η τελείωσίς του επιτυγχάνεται Διαβάστε Περισσότερα [...]
Ιαν 13

«Ὅταν ποιήσης ἀρετήν, νά ἐνθυμηθῆς τόν Κύριον…» hristospanagia5 2 Ιουνίου 2018

  «Πάντα πώλησον, Μάρκον αγόρασον» του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Μάρκου του Ασκητού 41. Όταν ποιήσης αρετήν, να ενθυμηθής τον Κύριον, που είπε: «χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθαι ποιεῖν οὐδέν» (Ἰωάν. ιε΄, 5). 42. Όπως ο Θεός έχει ετοιμάσει τα αιώνια αγαθά εις τους ανθρώπους, που θλίβονται ενταύθα, έτσι περιμένουν θλίψεις εκείνους, που ζουν εν ηδοναίς και κενοδοξία. 43. Εκείνος που αδικείται από τους ανθρώπους και υπομένει ευχαρίστως, σκεπάζεται από τον Θεόν, διά να μήν αμαρτήση. Αλλά και ανάλογον με την θλίψην του χαρίζει ο Θεός παρηγορίαν. 44. Ο πιστεύων Διαβάστε Περισσότερα [...]
Ιαν 13

Περί πνευματικοῦ νόμου, Ἁγίου Μάρκου τοῦ ἀσκητοῦ, Κεφ. 31-40. Ἀρχ. Σάββα…

Περί πνευματικοῦ νόμου, Ἁγίου Μάρκου τοῦ ἀσκητοῦ, Κεφ. 31-40. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 24-8-2013 (Σύναξη Κυριακῆς) http://www.hristospanagia.gr Αναρτήθηκε από Areti Maurogianni στις 4:09 μ.μ. Διαβάστε Περισσότερα [...]