Αυγ 23

«Θεόν εσθίομεν εν μυστηρίω». Η αίσθηση του ασκητικού κάλλους κατά τον Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή.(Χρυσοστόμου Σταμούλη-καθηγητή Α.Π.Θ)

  Συχνά πυκνά, στα όρια της σύγχρονης Ορθοδοξίας, κυριαρχεί η αίσθηση και η εικόνα ενός αυξανόμενου ψυχολογικού πεσιμισμού, που ανακαλύπτει παντού και πάντα ασχήμιες, εχθρούς της πίστεως, έλλειψη θαυματουργίας, απουσία αισθητικής, απουσία ειλικρινούς ευσέβειας, απουσία πραγματικής χριστιανικής ζωής[1]. Έτσι, αναπτύσσονται απόψεις και στάσεις άκρως αναχωρητικές, που θεωρούν ότι η εδώ  ζωή δεν μπορεί παρά να είναι μία παραίσθηση, μία αναπόφευκτη και συνεπώς αναγκαία συνθήκη για να περάσει κανείς απέναντι, στη ζωή μετά το θάνατο. Κατά συνέπεια, Διαβάστε Περισσότερα [...]
Αυγ 23

ΜΕ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΛΠΟΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ – (ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΤΟΥ)

Ο Κόλπος του Αβραάμ – τοιχογραφία (Ιερά Μονή Δοχειαρίου). Μίαν φοράν βαδίζων την νύκτα – ούσα πανσέληνος – επήγαινα εις τον Γέροντα να ειπώ τους λογισμούς και να κοινωνήσω. Αφού έφθασα, εστάθην ολίγον μακράν απεπάνω εις ένα βραχάκι, να μην τους ανησυχήσω την νοεράν αγρυπνίαν τους. Και καθήμενος και ευχόμενος νοερώς ήκουσα μία γλυκείαν φωνήν, όπου εκελαϊδούσε ένα πουλί. Θα ήτον ώραν τέσσαρες της νικτός. Και ηρπάγη ο νους μου εις την φωνήν. Και ηκολούθουν οπίσω να ιδώ που είναι αυτό το πουλί. Και προσεκτικά παρετήρουν εδώ κι εκεί. Όπου Διαβάστε Περισσότερα [...]
Αυγ 23

Ο Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής.Ο Νηπτικός Πατήρ και Διδάσκαλος

Εισαγωγικά. Τον τελευταίο καιρό διάφορα δημοσιεύματα μιλάνε για την μελλοντική αγιοκατάταξη σύγχρονων Αγιορείτικων μορφών.Στους υποψηφίους όμως προς αγιοκατάταξη δεν αναφέρεται το όνομα του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού.Μήπως από εκεί πρέπει να αρχίσουμε;Γιατί αυτή η εκκωφαντική σιωπή για τον Όσιο Ιωσήφ; π.Δ.Α ————————————————————————————————- Ο Άγιος Γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής Ο Νηπτικός Πατήρ και Διδάσκαλος Μία από αυτές τις αφιερωμένες, εκλεκτές ψυχές του Αγίου Όρους είναι και ο Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ο Διαβάστε Περισσότερα [...]
Αυγ 23

Η ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ – ΙΩΣΗΦ ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ

     Ένα σχετικά πρόσφατο περιστατικό που έλαβε χώρα προ ολίγων ετών (περίπου 60), περιλαμβάνεται  στον βίο τού Αγίου Γέροντος Ιωσήφ τού Ησυχαστού, και ίσως είναι το μοναδικό αντίστοιχο περιστατικό με αυτό τής φιλοξενίας τού Αβραάμ, που διαδραματίστηκε όμως εις την μετά Χριστόν εποχή. Ας αφήσουμε όμως τον ίδιο τον Άγιο Γέροντα να μάς το περιγράψει: «Άλλην φοράν πάλιν αγρυπνώντας μόνος εις το πολύ μικρό καλυβάκι μου – διότι μόνοι μας με τον Γέρο Αρσένιο αγρυπνούσαμε κατά νύχτα ο καθείς εις το κελλί του με την ευχήν και με δάκρυα – ήλθον πάλιν Διαβάστε Περισσότερα [...]