Σεπ 02

π. Ευσέβιος Βίττης: Τελευταία επιστολή προς τα πνευματικά του τέκνα

π. Ευσέβιος Βίττης Τελευταία επιστολή προς τα πνευματικά του τέκνα Πάσχα Κυρίου Θεσσαλονίκη, 19 Απριλίου 2009 Αγαπητοί μου εν Κυρίω Αδελφοί και Αδελφές, Χριστός ανέστη! ...Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω κάποιους ιερούς χαρακτηρισμούς της μεγάλης αυτής Εορτής και να τους υποβάλω στην αγάπη Σας. Όλοι οι χαρακτηρισμοί αυτοί έναν έχουν σκοπό, τον οποίο μας τον πληροφορεί ο ιερός Υμνωδός: «Πάσχα πάντας αγιάζον πιστούς». Ο αγιασμός όμως αυτός δεν γίνεται αυτομάτως και χωρίς να το ξέρουμε, αλλά με συνειδητή και εκ μέρους μας προσπάθεια, ώστε τα μηνύματα Διαβάστε Περισσότερα [...]
Σεπ 02

Εμείς και η Αγάπη μας Ιερομ. Ευσεβίου Βίττη

Ιερομ. Ευσεβίου Βίττ «Ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα κρείττονα...» (Α'  Κορ. 12, 31) «...μείζων δε τούτων η αγάπη» (Α' Κορ. 13, 13) «Αγαπάτε αλλήλους καθώς ηγάπησα υμάς» (Ιωάμ. 15, 12) «Εάν τις αγαπά με τον λόγον μου τηρήσει» (Ιω. 14, 23) «Μηδείς το εαυτού μόνον ζητείτω, αλλά και το του πλησίον έκαστος» (Α' Κορ. 10, 24) Αγάπη για τον Ιησού και διά του Ιησού Αγάπη καθαρή για τον Ιησού και αγάπη προς τους ανθρώπους διά του Ιησού εγγυάται την απαλλαγή της από κάθε εγωιστικό στοιχείο, χωρίς την προσδοκία οποιασδήποτε ωφέλειας, υλικής ή πνευματικής εκ μέρους των Διαβάστε Περισσότερα [...]
Σεπ 02

Ανάσταση! Ο θρίαμβος της αγάπης του Θεού* Ανάσταση! Ο θρίαμβος της αγάπης του Θεού*

  Ιερομ. Ευσεβίου Βίττη Επί τη κοιμήσει του μακαριστού Αρχιμ. π. Ευσεβίου Βίττη δημοσιεύουμε ως αφιέρωμα στον πολιό εργάτη του Ευαγγελίου την παρακάτω απομαγνητοφωνημένη ομιλία του. Είθε η μνήμη του να είναι αιώνια και ας έχουμε την ευχή του. Ανάσταση! Ένας μοναδικός θρίαμβος. Ένας θρίαμβος όχι συνηθισμένων διαστάσεων, αλλά θρίαμβος κοσμικών, και χρονικώς αιωνίων διαστάσεων. «Ουρανοί μεν επαξίως ευφραινέσθωσαν, γη δε αγαλλιάσθω». «Εορταζέτω δε κόσμος ορατός τε και αόρατος», γιατί «τα σύμπαντα σήμερον χαράς πληρούνται». «Άγγελοι και Διαβάστε Περισσότερα [...]
Σεπ 02

Η διάσταση της Αγάπης Ιερομ. Ευσεβίου Βίττη

Ιερομ. Ευσεβίου Βίττη Ποιες πρέπει να είναι; Αυτές που είχε και η αγάπη του Ιησού, τηρουμένων βέβαια των αναλογιών. Και η αγάπη του Ιησού ήταν πάντοτε αγάπη καθολική, αγάπη, που αγκάλιαζε τους πάντες. Η έκφραση αγάπης σε ωρισμένα μόνο πρόσωπα αποτελεί όχι σωστή αγάπη, αλλά λειψή, ή και όχι σπάνια αγάπη αρρωστημένη και παθολογική. Το συναισθηματικό αγαπητικό μονοπώλιο και η αγαπητική αποκλειστικότητα αφαιρούν την ελευθερία της καρδιάς ως προς τις σχέσεις της προς τον ίδιο τον Κύριο και τα εν Χριστώ αδέλφια μας, που είναι και αυτά αδέλφια Διαβάστε Περισσότερα [...]
Σεπ 02

Τι θα μου έλεγε ο Ιησούς σήμερα; του μακαριστού Γέροντος Ευσεβίου Βίττη

ΤΙ ΘΑ ΜΟΥ ΕΛΕΓΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΗΜΕΡΑ; του μακαριστού Γέροντος Ευσεβίου Βίττη «Ακούσομαι τι λαλήσει εν εμοί ο Κύριος». Θα αφουγκρασθώ τι θα μου πη ο Κύριος στα βάθη της καρδίας μου. Αυτό λέει ο ιερός ψαλμωδός. Και όντως άκουγε τον ψίθυρο του Θεού η αγαπημένη του εκείνη καρδιά. Και ό,τι άκουγε μας το έλεγε ο προφήτης. Και επειδή ήταν λόγος του Θεού, έμεινε στους αιώνες διαχρονικά μέχρι σήμερα. Και μας στηρίζει. Η δική μου όμως καρδιά δεν είναι τέτοια, Κύριε μου Ιησού, ώστε να λαλής σε αυτήν και αυτή να ακούη τα θεία Σου λόγια, όπως ο ιερός Σου προφήτης. Διαβάστε Περισσότερα [...]